Televisio on tehokas ja vaikuttava media, jolla voidaan tavoittaa suuret kuluttajamassat erittäin tehokkaasti. Nyt käytössä oleva, uudenlainen vuorovaikutteinen HybridiTV-mainonta yhdistää vahvuudet perinteisestä massat tavoittavasta tv-mainonnasta ja online-mainonnasta.

HybridiTV tarjoaa mainostajalle uusia työkaluja tehdä televisiomainontaa online-mainonnasta tutuilla elementeillä, kun mahdollisuus katsojan kanssa tehtävään vuorovaikutteisuuteen tarjoillaan suoraan katsojan kotisohvalle! HybridiTV-mainonnan tehoa ja vaikuttavuutta pystytään nyt seurata tv:n katsojämääristä kassavirtaan asti.

HybridiTV-päätelaitteiden määrä on tällä hetkellä noin 500 000, joista noin puolet on päivittäin aktiivisena. Digita arvioi, että vuonna 2020
HybridiTV-laitteiden määrä tulee olemaan jopa 1 500 000. Tämä luo erinomaisen potentiaalin mainostajille.

HybridiTV – suora yhteys kohderyhmään

Vuorovaikutteista TV-mainontaa voidaan kohdentaa ja saada aikaan aito vuorovaikutus katsojan kanssa erilaisilla aktivointielementeillä.

Kuluttajaa aktivoidaan mainoksessa vain kaukosäätimen nappia painamalla. Mainostaja voi seurata vuorovaikutteisen tv-mainonnan tehoa tv:n katsojamääristä kassavirtaan asti! HybridiTV-mainontaa voi tehdä tällä hetkellä sekä Sanoman että MTV:n kanavilla.

HybridiTV-mainonta on vaikuttavaa:

Televisio on tehokas massamedia, joka on samalla tutkitusti myös vaikuttavin. Television välityksellä voidaan tavoittaa suuret kuluttajaryhmät reaaliaikaisesti ja vaikuttaa ihmisiin tarinankerronnan keinoin tunnetasolla.

Mainostaja voi saavuttaa suuret kuluttajamassat tunnetusti perinteisellä brändiviestillä ja lisätä esimerkiksi vuorovaikutusta kuluttajan kanssa taktisella HybridiTV-mainonnalla. Tuloksia pystytään saavuttamaan tehokkaasti käytettäessä HybridiTV-mainontaa esimerkiksi ns. prime time -aikaan.

Hybridi-tv-mainonta on aktivoivaa:

HybridiTV-mainonnan merkittävä ominaisuus on sen vuorovaikutteisuus. Mainos tarjoaa suoran yhteyden katsojaan, joka reagoi mainokseen suoraan omalta sohvaltaan kaukosäätimellään.

HybridiTV-mainontaa voidaan loistavasti yhdistää esimerkiksi isomman brändikampanjan yhteyteen aktivoivaksi osaksi rajatummalle kohderyhmälle. Aktivoiva osa voi olla esimerkiksi HybridiTV:ssä esiintyvä L-banneri.

HybridiTV-mainonta on mitattavaa:

Mainostajalla on nyt pääsy hybridi-tv-mainonnan dataan – reaaliaikaisesti. Kuinka monessa kotitaloudessa mainosta esitettiin? Kuinka moni katsoja suoritti interaktion TV:n mainosrajapinnassa? Kuinka moni aktivoituneista kuluttajista suoritti ostoksen? Kaikki tämä on nähtävillä nyt reaaliaikaisesti, joka tekee markkinointikampanjoiden kehityksestä entistä datavetoisempaa.

Voimmeko kertoa sinulle lisää HybridiTV-mainonnasta? Lähetä sähköpostia: sales@digita.fi