Esittelemme artikkelisarjassamme Suomen IoT-toimijoita. Aloitamme laitevalmistajista: ensimmäisenä vuorossa on Small Data Garden Oy.

Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020 -tutkimuksen mukaan noin 40 prosentilla suomalaisyrityksistä oli käytössä laitteita tai järjestelmiä, joita voi valvoa tai hallita internetin välityksellä – toisin sanoen IoT-laitteita tai -ratkaisuja.

Näissä ja monissa muissakin yrityksissä pohditaan aktiivisesti, millaisia hyötyjä IoT-teknologiasta voitaisiin saada omaan liiketoimintaan. Myös vastuullisuuden toteuttaminen liiketoiminnassa on korostunut voimakkaasti viime vuosina, ja siihen IoT-ratkaisut ja niiden ympärille rakentuneet IoT-ekosysteemit voivat tarjota lukuisia uusia mahdollisuuksia.

Heitä varten on Digita ja sen ympärilleen rakentama suomalaisten, vastuulliseen liiketoimintaan tähtäävien huippuosaajien IoT-ekosysteemi, joka on on mahdollistanut satojen vastuullisten ja korkealuokkaisten ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille mm. energia-, vesi-, rakennus-, LVI- ja jätehuoltosektoreilla.

Nimi:Small Data Garden Oy
Liikevaihto:734 000 (2020)
Perustettu:2017

Kuka olet?

Timo Liukko, yksi Small Data Gardenin perustajista. Vastaan yrityksen liiketoiminnasta, taloudesta ja kasvusta. Olen työskennellyt ICT-alalla 1980-luvulta lähtien, joten erilaiset tietotekniikan kehitysvaiheet ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella.

Millaisia IoT-laiteratkaisuja te tarjoatte asiakkaillenne?

Meidän laitteemme on optimoitu erityisesti kiinteistöjen olosuhteiden mittaamiseen ja hallintaan. Kiinteistöt tarjoavat laitteillemme ja niiden ympärille rakennetuille palveluille ihanteellisen alustan luoda lisäarvoa loppuasiakkaille.

Toimitamme kiinteistöjen ohella erittäin mielenkiintoisia laitteita myös logistiikkaan ja paikannukseen. Erityisesti vaativat olosuhteet ovat leipälajimme: esimerkiksi silloin, kun laitteiden ympärillä on metallia, kuten kaapelikeloissa, tai vaikkapa tärinää, kuten  rautatiekaluston tapauksessa. Yksi erityinen sovellusalue on eläinten paikannus, jota hyödynnetään etenkin pohjoisen porotaloudessa.

Miten päädyitte IoT-laiteratkaisujen kehittämiseen?

Yhtiökumppanini Petri Hännisen kanssa meillä on pitkä yhteinen historia IT:n, automaation ja järjestelmien parissa, joten maaperä oli otollinen. Sen päälle kun lisättiin kiinnostus ja into uusia asioita kohtaan, niin oli vain luonnollista että halusimme paneutua pitkän kantaman langattoman  teknologian mahdollisuuksiin. Keskustelimme aiheesta useampien asiakkaiden kanssa ja päädyimme sen pohjalta perustamaan uuden IoT-laitteita kehittävän yrityksen. Näimme IoT-sovelluksissa hyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvavan markkinan, ja osaamisemme tuntui sopivan tähän myös erinomaisesti.

IoT on kehittynyt samoja latuja kuin mikä tahansa uusi bisnes. Ensin on hypetetty, sitä on seurannut teknologinen innostus ja sitten on pilotoitu. Edelläkävijät ovat jo jonkin aikaa nauttineet IoT:n liiketoimintahyödyistä, ja nyt ollaan edetty tietyllä tavalla murroskohtaan, jossa IoT on jokseenkin kaikkien agendalla. Nyt haetaan aktiivisesti ratkaisuja, miten IoT:tä voisi käyttää bisneksen näkökulmasta fiksusti ja samalla edistää sen avulla toiminnan vastuullisuutta.

Miksi valintanne kohdistui LoRaWAN:iin ja Digitaan ja mitä etua siitä koituu loppuasiakkaalle?

Lähtökohtamme on aina yrittää hakea asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin sopivia laitteita. LoRaWAN tuntui sopivan erityisen hyvin kiinteistöpuolen, samoin kuin logistiikan, tarpeisiin: laitteiden kuuluvuus on hyvä, ja älykkäitä laitteitamme sekä tietoliikennettä niiden välillä voidaan hallita monipuolisesti langatonta teknologiaa hyväksikäyttäen. Näin tietoa kertyy reaaliaikaisesti ja luotettavasti pilveen mittaamista ja raportointia varten. Tärkeää on myös, että LoRaWAN skaalautuu: näin voidaan joustavasti laajentaa laiteratkaisua palvelemaan muitakin tarpeita ikään kuin saman sateenvarjon alla.

Digitan kanssa oli helppo löytää yhteinen sävel – heidän ihmisensä ja osaaminensa vakuuttivat meidät nopeasti. Me toimitamme laitteet Digitalle, ja Digita palvelee joustavasti asiakkaitaan. Toimitamme asiakkaille tarvittaessa lisäksi palveluratkaisuja suunnitteluun, raportointiin ja tulosten analysointiin. Homma toimii hienosti.

Mistä saavutuksesta olette erityisen ylpeitä?

Olemme neljän vuoden aikana ehtineet toimittaa jo yli 10.000 laitetta. Laitevalikoimamme on erittäin monipuolinen rakennuksien ja rakenteiden hallinnan alueella, varsinkin siinä vaiheessa kun rakennus on valmis. Silloin korostuu laitteidemme avulla toteutettava vastuullisuus.

Kaikkein ylpein olen itse siitä, että olemme nousseet arvostetuksi toimijaksi IoT-ekosysteemissä ja olemme luoneet Digitan kanssa lupaavan jalansijan myös Suomen ulkopuolella. Erinomaisena esimerkkinä tästä on yhteistyömme Swisscomin kanssa.

Miten laiteratkaisunne auttavat loppuasiakasta kehittämään vastuullisuuttaan?

Me voimme auttaa asiakasta esimerkiksi luomaan terveelliset olosuhteet työskentelylle ja asumiselle, käyttämään energiaa järkevällä tavalla, varmistamaan hyvän ilmanvaihdon ja luomaan energiataloudellisesti järkevän tavan toimia rakennusten manageerauksessa. Autamme tietysti myös pitämään mittaamisella ja seurannalla kiinteistöt hyvässä kunnossa, ja sitä kautta alentamaan elinkaarikustannuksia. Kaiken kaikkiaan periaatteenamme on auttaa asiakkaita ottamaan huomioon ja analysoimaan mittausdatalla useita eri näkökulmia eikä vain optimoimaan yhtä asiaa.

Voisin kiteyttää vastuullisuusajattelumme näin: IoT madaltaa asiakkaiden kynnystä ryhtyä käytännön tekoihin, joilla vaikutetaan olosuhteisiin, kiinteistön arvoon ja taloudelliseen tulokseen, vastuullisuusseikat huomioon ottaen.

Mikä merkitys teille on Suomen kasvavalla IoT-toimijoiden ekosysteemillä?

Tuon mielelläni esiin eri yhteyksissä, että Suomessa on erinomaista osaamista sekä radioteknologiassa, verkoissa että älykkäissä laitteissa. Se luo meille valtavan liiketoimintamahdollisuuden, jota kannattaa ilman muuta hyödyntää. Edellytyksenä tietenkin on, että eri osapuolet tekevät aitoa yhteistyötä eivätkä taistele toisiaan vastaan. Mutta uskon tässä kohtaa suomalaiseen perhementaliteettiin ja kumppanuuksien kautta kasvamiseen.

Digitan työ IoT-ekosysteemin rakentamisessa on auttanut merkittävästi tämän suomalaisen osaamisen esiin tuomisessa. Jos onnistumme yhdessä luomaan Suomesta voimakkaasti kasvavan IoT-markkinan, niin se auttaa myös vientikelpoisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Me Small Data Gardenissa pyrimme osaltamme säilyttämään osaamisen ja tekemisen Suomessa: näin tiedämme tarkalleen, mitä laitteiden sisällä on, ja voimme auttaa palveluntarjoajia ja loppuasiakkaita pienimpiäkin yksityiskohtia myöten.

Lue lisää Digitan IoT-ratkaisuista >>