Viestintävirasto ja Digita
TIEDOTE 3.9.2015

Digita on käynnistänyt 700 MHz lähetystaajuuksien muutostyöt heinäkuussa 2015 Pohjois-Suomesta. Digita ja Viestintävirasto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kaikkiin suomalaisiin antenni-tv-talouksiin vaikuttavien taajuusmuutosten suunnittelussa ja toteutuksessa. Taajuusmuutosten ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen syyskuun 2015 puolivälissä. Toinen vaihe käynnistyy 15.9. Rukalla tehtävillä taajuusmuutoksilla. Toinen vaihe jatkuu aina joulukuulle asti, ja sen aikana muutostöitä tehdään eteläisen Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla sekä Kiihtelysvaarassa.

”Muutoksia on tehty tähän mennessä pohjoisen Lapin alueella ja muutostyöt ovat edenneet sujuvasti. Taajuuksien muuttuminen edellyttää toimenpiteitä niin yhteisantennikiinteistöiltä kuin omakotiasujilta. Tiedottamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja yhteydenottoja Digitan kuluttajapalveluun on tullut vähän asiaan liittyen”, kertoo Digitan palveluista ja liiketoiminnasta vastaava johtaja Markus Ala-Hautala. ”Digita julkaisi elokuun alkupuolella kuluttajille, antenniurakoitsijoille ja medialle suunnatun taajuusmuutos.fi -nettipalvelun, mistä löytyy taajuusmuutokseen liittyvää tietoa tiivistetysti aikatauluineen ja ohjeistuksineen”, jatkaa Ala-Hautala.

700 MHz taajuusmuutos on suunniteltu vietävän läpi vuoden 2016 loppuun mennessä. Näin kyseinen taajuusalue olisi langattoman laajakaistan käytössä vuoden 2017 alusta. ”Kyseessä on digi-tv-ajan suurin kuluttajiin vaikuttava verkkomuutos. Taajuusmuutoksen kireästä aikataulusta huolimatta, Digita pyrkii kaikin keinoin toteuttamaan muutoksen suunnitellusti”, sanoo Ala-Hautala. Digitalta.

”Tiiviillä Viestintäviraston ja Digitan välisellä taajuussuunnitteluyhteistyöllä on pyritty minimoimaan taajuus – ja verkkomuutosten määrä sekä aikataulutuksella varmistamaan muutosten sujuva eteneminen”, kertoo Viestintäviraston Taajuushallinnon johtaja Jarno Ilme. ”Viestintäviraston tavoitteena on taajuusmuutosten toteutumisen varmistaminen vuoden 2016 loppuun mennessä, jotta kyseinen taajuusalue voidaan ottaa langattoman laajakaistan käyttöön suunnitellusti”, korostaa Ilme. ”Koska muutokset vaikuttavat laajalti antennitelevisiota katsoviin kuluttajiin, myös viestintään panostaminen on nähty hyvin tärkeäksi”, Ilme jatkaa. 

Muutoksen taustat

Taajuusmuutokset perustuvat valtioneuvoston vuonna 2012 eduskunnalle antamaan sähköisen median viestintäpoliittiseen ohjelmaan sekä kansainvälisiin päätöksiin. Tämän vuoksi huomattava määrä Digitan UHF-taajuusalueen lähetysverkon päälähettimien ja täytelähettimien käyttämistä taajuuksista muuttuu. Muutokset toteutetaan vaiheittain vuosien 2015-2016 aikana.

Viestintävirasto vastaa taajuuksien koordinoinnista naapurimaiden kanssa, myöntää taajuusluvat sekä valvoo taajuuksien käyttöä. Viestintävirasto toimii myös taajuusmuutosviestinnän koordinaattorina ja huolehtii taajuusmuutosten tiedottamisesta medialle, antenniurakoitsijoille ja kuluttajille yleisellä tasolla. Taajuusmuutostöiden tarkkoja aikatauluja ja alueellista etenemistä koskevasta viestinnästä vastaa tv-lähetysverkkoa operoiva Digita, joka toteuttaa taajuusmuutosten edellyttämät muutokset omassa verkossaan.

Lisätietoja:
Digita, johtaja Markus Ala-Hautala, p. 0400 549 023, markus.ala-hautala@digita.fi
Viestintävirasto, johtaja Jarno Ilme, p. 0295 390 574, jarno.ilme@viestintavirasto.fi

Viestintävirasto huolehtii siitä, että Suomessa on tarjolla monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet. Virasto turvaa viestintäpalvelujen käyttäjien aseman ja oikeudet takaamalla turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja tehokkaassa käytössä olevat taajuudet.

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita sekä kattavaan verkkoinfrastruktuuriimme pohjautuvia palveluita. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.