TIEDOTE 16.12.2014

Digita-ryhmässä on saatu päätökseen yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 15.12.2014. Toiminnan tehostamiseen ja uudelleenjärjestelyyn tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät maanantaina 3.marraskuuta. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä 152 henkilöä Digita Networks Oy:ssä ja Digita Oy:ssä. Neuvotteluja käytiin henkilöstön vähentämisestä, jonka arvioitiin olevan määrällisesti enintään 46 henkilötyövuotta.

 

Henkilöstön kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena henkilöstön vähentämistarve jää merkittävästi pienemmäksi. Tämän mahdollistavat esimerkiksi eläkejärjestelyt sekä tulevaisuuden työtapojen ja työtehtävien uudelleenjärjestely, joilla haetaan tehokkuutta toimintaan.

 

Digita harkitsee vähentävänsä tässä yhteydessä enintään 28 henkilöä. Mahdolliset irtisanomistarpeet tarkentuvat vielä tulevien viikkojen aikana yhtiöissä avoinna olevien tehtävien hakuajan päätyttyä. Mahdollisesti irtisanottavia henkilöitä tuetaan uudelleentyöllistymisessä.

 

Yt-neuvotteluiden taustalla on yhtiön tarve vastata muuttuvaan markkinatilanteeseen tehostamalla ja organisoimalla uudelleen toimintaansa. Digitan tulee muuttuvassa toimintaympäristössä vastata asiakkaidensa tarpeisiin entistä paremmin. Tehtävillä toimenpiteillä varmistetaan yhtiön kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

 

Median yhteydenotot:

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Minna Flink, p. 040 742 8849, minna.flink@digita.fi