Rekisterin nimiRekrytointirekisteri

YhteyshenkilöHR, VP Mervi Leipijärvi

YhteystiedotDigita Oy
PL 99, 00521 Helsinki
Jämsänkatu 2
00520 Helsinki

puh 020 411 711
Y-tunnus 2488970-5

Käsiteltävät henkilötiedotRekisterissä käsitellään ja ylläpidetään työnhakijoiden henkilötietoja avointen työpaikkojen täyttämiseksi. Käsiteltävät tiedot vaihtelevat, mutta sisältävät tyypillisesti esimerkiksi seuraavia tietoja:
nimiyhteystiedotsyntymäaikakoulutustyökokemusosaaminentoivomukset tulevasta työtehtävästä ja palkastaharrastukset
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteHenkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, jonka työnhakija antaa lähettäessään työhakemuksen. Tietoja käsitellään työelämän yksityisyyden suojaa koskevien säännösten mukaisesti.

Tietoja käsitellään seuraavissa toimissa:
työnhakuprosessi (ml. hakemusten käsittely, haastattelut)mahdollisten henkilöarviointien suorittaminenluottotietojen tarkistaminen (ainoastaan tietyiltä hakijoilta)henkilöturvallisuusselvitys ja huumetestaus (valituilta henkilöiltä)
Säännönmukaiset tietolähteetTiedot saadaan työnhakijan tekemästä työhakemuksesta sekä haastattelujen kautta. Tietoja voidaan täydentää pyytämällä työnhakijalta lisätietoja.

Tietojen luovuttaminenTietoja saatetaan luovuttaa Digitan yhteistyökumppanille rekrytointiin liittyvien vaiheiden, kuten soveltuvuusarvioinnin, tekemiseksi. Tietoja siirretään ainoastaan siinä määrin, kun se on tarpeen soveltuvuusarviointiprosessin käynnistämiseksi.

Tietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

Säilytysaika Tietoja säilytetään rekrytoinnin keston ajan, jonka jälkeen ne siirretään arkistoon, jossa niitä säilytetään korkeintaan 12 kuukautta valintapäätöksen tekemisestä.

Automaattinen päätöksentekoRekisteriin ei liity automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia.