Jokainen tänä päivänä toimiva yritys ja organisaatio kohtaa jossain elinkaarensa vaiheessa yhteisen haasteen: tarpeen tehostaa prosessejaan ja saavuttaa sitä kautta kustannussäästöjä ja näin parantaa kilpailukykyä. 

Vastaus tähän haasteeseen on – ei kovinkaan yllättäen – digitalisaatio. 

Yritysten toiminnan digitalisoituminen on jatkunut teollisuudessa ja muilla toimialoilla jo vuosia. Se on nähty toimivana ja kestävänä ratkaisuna tehostaa prosesseja ja alentaa niiden kustannuksia.  

Digitalisaatio etenee kuitenkin eri toimialoilla eri tahtiin. Kärjessä tahtipuikkoa ovat heiluttaneet erilaiset palvelualat, kun taas valmistava teollisuus on peesannut perässä verkkaisemmalla vauhdilla. 

Nyt on kuitenkin koittanut uuden aikakauden vuoro: käynnissä on valmistavan teollisuuden uudelleensyntymisen aika, renessanssi.  

Miltä teollisuuden tulevaisuus sitten näyttää renessanssin aikana ja jälkeen? Millainen on tehdas vuonna 2030? 

Teollisuus 4.0 on neljäs vallankumous paikoissa, joita ennen kutsuttiin tehtaiksi

Vuosi 2030 tuntuu ehkä kaukaiselta, mutta kuitenkin se on vain reilun seitsemän vuoden päässä nykyhetkestä. Meillä täytyy siis olla kohtalaisen perusteltu näkemys, mitä vuonna 2030 on edessä.  

Jo nyt tiedämme varmasti ainakin sen, että teollinen valmistaminen on suurimman muutoksen kourissa vuosikymmeniin. Tehdas ei ole enää perinteisessä mielessä vain rakennus, vaan tehtaat ja niiden prosessit ovat muuttumassa ytimeltään valtavia datamassoja tuottaviksi tietolähteiksi ja vähitellen kokonaisiksi raaka-aine-, tuotanto- ja jakeluvirrat yhdistäviksi ekosysteemeiksi.  

Valmistavan teollisuuden visioissa toistuu käsite ”Teollisuus 4.0” – teollisuuden neljäs vallankumous. Se viittaa teollisen vallankumouksen uuteen vaiheeseen, joka keskittyy voimakkaasti yhdistettävyyteen (tästä käytetään termiä IIoT eli teollinen IoT), automaatioon, koneoppimiseen ja reaaliaikaiseen dataan. Teollisuus 4.0 sallii yritysjohdon hallita ja ymmärtää paremmin jokaista toimintoaan sekä hyödyntää niistä kertyvää välitöntä dataa tuottavuuden tehostamiseen, prosessien parantamiseen ja kasvun ohjaamiseen. 

Teollisuus 4.0 vie viime vuosikymmenten digitaalisen kehityksen painopisteen aivan uudelle tasolle hyödyntämällä teollisen IoT:n tarjoamaa yhdistettävyyttä, pääsyä reaaliaikaiseen dataan sekä kyberfyysisten (fyysistä ja virtuaalista toimintaympäristöä yhdistävien) järjestelmien käyttöönottoa. Teollisuus 4.0 tarjoaa valmistukseen aiempaa selvästi kattavamman, toisiinsa linkitetyn ja holistisen lähestymistavan. Holistinen lähestymistapa valmistuksessa yhdistää fyysiset toiminnot digitaalisiin ja sallii paremman yhteistyön ja pääsyn eri osastojen, kumppanien, myyjien, tuotteiden ja ihmisten välillä.  

Teknologia edelleen renki Ihmisen täytyy kehittyä isäntänä

Moottorina uuden teollisen valmistamisen aikakauden luomisessa on ollut valtava teknologinen kehitys. Teollisuus 4.0:n takana onkin lukuisia tuottavuuden tehostumista tuovia teknologioita kuten  

  • 5G 
  • tekoäly 
  • koneoppiminen 
  • supertarkka videokuvaus 
  • kasvanut ison datan jäsentelykyky pilvessä sekä  
  • autetun ja avustetun todellisuuden ratkaisut.  

Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi auttaa ymmärtämään teknologioiden uusia käyttötarkoituksia valmistavassa teollisuudessa käytännön esimerkkien kautta:  

”Yksi hyvin konkreettinen esimerkki on tehtaan kokoonpanolinjan rakentaminen langattoman tietoliikenteen varaan, jolloin linja on äärimmäisen helposti muunneltavissa tuotantoprosessin muuttuessa. Toisena esimerkkinä voisin mainita materiaalin kuljettamisen AGV-vaunulla, kansankielellä automaattisella trukilla, varastosta linjastolle. Sen avulla voidaan nostaa automaatioastetta ja optimoida manuaalisen työn osuutta.” 

Mutta – ja tämä on merkittävä mutta. 

Teollisuus 4.0:ssa ei ole kyse vain uusiin teknologioihin ja työkaluihin investoimisesta valmistuksen tehokkuuden lisäämiseksi. Siinä on kyse yrityksen koko toiminnan ja kasvun vallankumouksesta. 

Niinpä on syytä teroittaa, että tulevaisuudessakin teknologia on renki ja ohjaksissa on edelleen ihminen. Mutta ohjaksissa oleminen edellyttää ihmisiltä monia uudenlaisia taitoja. 

Uusia vaatimuksia tietotyölle, tietovirroille ja tietoturvalle

Tehdastyön muutos korostuneen tietointensiiviseksi vaatii uudelta osaajasukupolvelta ennennäkemätöntä kyvykkyyttä uudistaa valmistamisen tavat ja toimintamallit. Perinteisen roolin kautta mielletty tehdastyöntekijä muuttuu tulevaisuudessa yhä enemmän ja enemmän tietotyön ammattilaiseksi. 

Tehdasvalmistamisen muuntuessa datatalouden osaksi tarvitaan kykyä ajatella uudella tavalla. Mutta pelkkä uudella tavalla ajatteleminen ei riitä. Kriittinen edellytys uuden tavan toteuttamiselle käytännön tasolla on riittävä siirto- ja käsittelykapasiteetti niille kaikille datavirroille, joita teollisuus voi sensoreiden ja muiden uusien apuvälineiden avulla kerätä. Näin dataa voidaan tuottaa ja siirtää niille sovelluksille, joilla tuotantoa ja materiaalivirtoja ohjataan jatkossa, ja kytkeä ne osaksi globaaleja logistiikkaratkaisuja ja kauppapaikkoja.  

Tuotteet ja palvelut tuottavat jatkossa tietoa ja dataa koko elinkaarensa ajan, myös valmistamisen jälkeen – esimerkiksi käytöstä ja kulumisesta. Tulevaisuuden haaste onkin pitää tietoturvariskit ja infrastruktuuri jatkuvasti suojattuina ja hallinnassa, vikasietoisena ja joillakin toimialoilla jopa huoltovarmuustasoisena.  

Entistä osaavampien ihmisten lisäksi kokonaisuuden hallitsemiseksi tarvitaankin tietoturvallinen ratkaisu, jolla tehdasta tai tulevaisuudessa pikemminkin valmistamiseen keskittynyttä datayksikköä voidaan operoida ja ohjata kaikissa olosuhteissa. On tarjottava varmuutta siihen, että valmistus pyörii jatkuvalla syötöllä energiakriisien, inflaation ja muiden nykypäivän uhkien keskellä.  

Yksi keskeinen ratkaisu tähän ovat nopeat, langattomat ja yrityksen omassa hallinnassa olevat tietoliikenneverkot, privaattiverkot.  

Privaattiverkko tarjoaa monipuolisen ja turvallisen alustan teollisuuden muutokselle 

Langaton privaattiverkko toimii monipuolisena ja turvallisena käyttövarmuuden takeena yrityksen ottaessa askelia kohti Teollisuus 4.0:n mukaista tuotantoympäristöä.  

Langattoman privaattiverkon mahdollistaman automaation lisäämisen ja datan hyödyntämisen avulla tehtaan tuotannon tuottavuus nousee. Lisäksi laitteiden ja koneiden huoltoa ja ylläpitoa saadaan nopeutettua ja tehostettua, mikä vähentää merkittävästi tuotantokatkoksia kriittisissä operaatioissa.  

Nopea, kattava ja luotettava verkko lisää myös turvallisuutta, koska se mahdollistaa oikeat ja erittäin kiireellisesti toteutettavat toimenpiteet vaaratilanteissa. Sen avulla käyttäjien tavoittaminen ja kulunvalvonta vaara-alueilla on myös entistä tehokkaampaa. 

Henri Viljasjärvi kiteyttää privaattiverkon roolin teollisuuden neljännen vallankumouksen eteenpäin viemisessä näin: 

”Omaan sisäiseen käyttöön rakennettavan langattoman privaattiverkon avulla yritys voi vaikuttaa osaltaan kaikkiin Teollisuus 4.0:n mukanaan tuomiin haasteisiin. Privaattiverkko tarjoaa monipuolisen alustan digitalisaatiolle, ja sen ohella yritys voi hallita tehokkaasti tiedonsiirtoon liittyviä turvariskejä parantaen samalla operatiivista kustannustehokkuutta. Se myös sopii moneen teollisuuden käyttötarkoitukseen: privaattiverkon käyttöönotolle otollisia kohteita ovat nimittäin käytännössä kaikki tilat, joissa julkisen mobiiliverkon tai wifi-verkon kuuluvuus, turvallisuus ja suorituskyky eivät ole täysin taattuja.” 

Heräsikö kiinnostuksesi? Ota yhteyttä niin keskustellaan, mitä mahdollisuuksia Privaattiverkko tarjoasi yrityksesi tarpeisiin!

Heikki Sulander
Myyntipäällikkö

Tiedotteet

Telia rakentaa Kittilän kultakaivokselle oman 5G-verkon

Lue lisää

Telia, Digita ja Nokia aloittavat yhteistyön privaattiverkkojen tarjoamiseksi yrityksille ja julkishallinnolle – uusi teknologia turvaa kriittisen liiketoiminnan

Lue lisää

Kalmar vauhdittaa tuotekehitystään Telian 5G-privaattiverkon avulla

Lue lisää

Digita ja Optiscan yhteistyöhön logistiikka-alan digitalisoinnissa

Lue lisää

Lataa esite