Mobiili- ja internetliikenteessä käytettävän datan määrän kasvu on viime vuosien aikana ollut nopeaa ja liikenteen määrän odotetaan kasvavan nykyisestään tulevien vuosien aikana. Myös suomalaisten jatkuvasti kasvava tarve paremmille ja laadukkaammille yhteyksille vaatii uusia ratkaisuja. Miten yhteyksiä voidaan sitten kehittää kustannustehokkaasti ja ympäristöä ajatellen ja mitä mahdollisuuksia se tuo kunnille?  

Datan käytön kasvaessa on infrastruktuuria täydennettävä uusilla tukiasemilla, joita sijoitetaan yksittäisten mastojen lisäksi erityisesti rakennuksiin ja niiden katoille. Uusien tukiasemapaikkojen tarve tarjoaa kunnille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa vuokraamalla tilaa omistamistaan kiinteistöistä ja maa-alueista tukiasemien sijoituspaikaksi. Digitalla on tähän tarkoitukseen sopiva valmis palvelukonsepti, jossa Digita toimii kumppanina kunnalle. 

”Digitaalisen infrastruktuurin merkitys kiinteistöjen asumis- ja käyttömukavuudelle on kasvanut, sillä suomalaiset ovat tottuneet kuluttamaan paljon dataa langattomasti. Vaatimukset ovat korkeat, ja näihin vaatimuksiin Digita vastaa”, sanoo Digitan Site-liiketoiminnasta vastaava johtaja Ari-Pekka Ainonen

”Yksi Digitan rooftop-palveluiden keskeisistä tavoitteista on auttaa kuntia hyödyntämään kiinteistöjensä ja maa-alueidensa käyttämättömät neliöt, jotta sekä kiinteistö että sen lähialue saisivat paremmat yhteydet”, sanoo Ainonen. 

Digita tarjoaa kunnille vaivattoman kumppanimallin 

Kunnille kumppanuus on vaivaton tapa toimia ja rakennuksiin asennettavat tukiasemat tehdään aina kaupunkiympäristöön sopiviksi. Digita huolehtii muun muassa siitä, että vuokrasopimukset ja niiden laskutus on ajan tasalla ja kunnat saavat rakennustensa hyödyntämisestä korvauksen. Myös turvallisuus on keskiössä: Digita on riippumaton, vastuullinen ja asiantunteva yhteistyökumppani kattojen ja laitetilojen rakenteiden arvioimiseen tukiasema-asennusten osalta.  

Rooftop-palvelu tuo kuitenkin paljon muitakin etuja Digitan kaikille asiakkaille, eivätkä parannetut yhteydet ole ainoa syy hankkia kiinteistölle kattotukiasemaa.  

”Rooftop-palvelu mahdollistaa sen, että kunnat voivat keskittyä omaan ydintehtäväänsä. Kiinteistön omistaja ei ole kuitenkaan ainoa hyödynsaaja, sillä teleoperaattorit voivat sijainnista riippuen hyödyntää kiinteistöä tukiasemapaikkana. Asiointi ja suunnittelu on ketterää, kun kiinteistöjen kattoja hyödynnetään ympäri Suomea”, kertoo Ainonen. Digita toimii operaattoriasiakkaiden suuntaan tasapuolisesti ja yhtäläisin ehdoin.

Digitan palvelut kiinteistöihin ja rakennuksiin sijoitettujen tukiasemapaikkojen hallintaan mahdollistavat verkon nopean ja kustannustehokkaan rakentamisen kaikkialla Suomessa. Paikallinen läsnäolo takaa tiedon parhaista tukiasemapaikoista. 

Toiminnan painopisteet kunta- ja kaupunkikeskuksissa vuonna 2022 

Tarve paremmille yhteyksille ja asumismukavuudelle on jatkanut kasvuaan jo pitkään, ja tämä trendi ei ole hidastumassa, päinvastoin. Kasvava kysyntä näkyy selvästi Digitan toiminnassa. Digitan kattotukiasemien hallinta – palvelun myynnin parissa työskentelee ahkerasti myös myyntipäällikkö Esko Nerelli

”Digita tekee yhteistyötä jo monien kuntien kanssa. Digitan rooftop-palveluista on tullut luonteva osa kuntien toimitiloista vastaavien yksiköiden ylläpito- ja kehitysstrategiaa. Hyvät yhteydet voivat olla kunnille jopa kilpailuetu, ja tämä tullaan varmasti näkemään entistä voimakkaammin myös tulevaisuudessa”, Nerelli kertoo. 

Kuluvan vuoden aikana Digitan rooftop-palveluissa keskitytään erityisesti kunta- ja kaupunkikeskuksiin, ja Digita haluaa olla mukana uusien hyvinvointialueiden haasteiden ratkaisemisessa. Myös jatkossa toiminnan tärkein painopiste tulee olemaan laadukkaan ja hyvän palvelun tarjoaminen, asiakkaasta riippumatta. 

”Palvelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisin ehdoin.”

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Esko Nerelli
Myyntijohtaja, Data Center
+358 40 4805 958
esko.nerelli@digita.fi

Lataa esite