Lokakaivojen pinnanmittaukseen kehitetty IoT-ratkaisu auttaa ennakoimaan kaivojen tyhjennystarvetta

Älykkäisiin mittausratkaisuihin erikoistunut Actmea Oy on kehittänyt lokakaivojen pinnanmittaamiseen tarkoitetun IoT-ratkaisun, jonka avulla kaivojen täyttöastetta pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti ja kaivon tyhjennystä voidaan ennakoida kaivosta saatavan datan avulla. IoT-anturista saatava mittausdata välitetään Digitan LoRaWAN-verkkoa hyödyntäen Actmean kehittämään AMCare pilvipalveluun, josta voidaan reaaliajassa tarkastella visualisoitua mittausdataa ja esimerkiksi tilata kaivon tyhjennys.

Toimintavarman IoT-ratkaisun avulla jätehuoltoyhtiöt voivat tehostaa toimintaansa

Pilvipalvelusta saatavien lähtötietojen ansiosta jätehuoltoyhtiö voi suunnitella tulevia lokakaivojen tyhjennyksiä ja ajoreittejä aiempaa tehokkaammin. Tehostamisen ansiosta jätehuoltoyhtiöillä on mahdollisuus pienentää CO2-päästöjä, kun ajoreittejä voi suunnitella kaivojen todellisen tyhjennystarpeen mukaisesti. Tämä tuo myös kustannussäästöjä, kun turhia ajoja ei tarvitse tehdä.

Actmean tarjoama IoT-ratkaisu mahdollistaa jäteyhtiöille myös erinomaisen asiakaspalvelun loppuasiakkaita ajatellen, kun näkymiä yksittäisen kaivon tietoihin voidaan antaa myös esimerkiksi omakotiasukkaalle. Asukkaalle jaettavan näkymän ansiosta kaivon tilannetta voi seurata ilman, että kaivon tilannetta pitäisi käydä paikan päällä katsomassa esimerkiksi vakituisella tai vapaa-ajan asunnolla. Jätevesikaivoihin kehitetyn ratkaisun avulla vältytään säiliön yllätykselliseltä täyttymiseltä ja ylivuotamiselta. Halutessaan kaivon omistaja voi tilata tyhjennyksen suoraan sovelluksen mittausnäytöstä, milloin haluaa.

IoT tarjoaa myös muita ratkaisuja liiketoiminnan ja logistiikan tehostamiseen. Esimerkiksi paikannusratkaisujen avulla jäteyhtiöt voivat tehostaa logistiikkaa seuraamalla jäteautojen ajoreittejä ja käyttöasetetta sekä halutessaan loka-auton täyttöastetta.

Kuinka etäluettavat anturit toimivat?

Lokavesikaivoon asennettava mekaaninen IoT-anturi mittaa kaivon täyttöastetta ja lähettää dataa pilvipalveluun anturiin asennetun LoRaWAN-päätelaitteen avulla. IoT-ratkaisussa käytetään suomalaisen yhtiön kehittämää ja luotettavaa mekaanista pintakytkintä. Pintakytkin on pitkän käyttöhistoriansa ansiosta erittäin toimintavarma ja mahdollistaa pinnanmittaamisen neljässä eri tasossa. Eri tasojen mittaaminen mahdollistaa entistä paremman ennakoinnin kaivon tilanteesta.

AMCare pilvipalveluun lähetettävä data tarjoaa reaaliaikaisen näkymän kaivon tilanteesta ja pilvipalveluun voidaan asettaa hälytyksiä, joiden avulla kaivon tyhjennystä voidaan suunnitella ennakkoon. AMCare pilvipalvelussa kaivosta saatava data visualisoidaan helposti luettavaan ja hyödynnettävään muotoon. Palveluun asetettujen hälytysrajojen avulla kaivon omistaja voi tehdä hälytyksen saatuaan tilauksen kaivon tyhjennyksestä suoraan palvelun kautta.

Umpikaivojen seurannasta hyviä kokemuksia Pirkanmaalla

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on pilotoinut AMCare palvelua vuoden ajan ja käyttökokemukset ovat olleet positiivisia. Pirkanmaalla haasteita umpikaivojen seurannalle asettaa kallioinen maaperä, jolloin tiedonliikkuminen anturista eteenpäin voi olla paikoittain ongelmallista. ”AMCare palvelu on kuitenkin osoittautunut erittäin varmaksi kokonaisuudeksi ja tarkkuudeltaan riittäväksi jopa tällä haastavalla maaperällä”, kertoo Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tekninen päällikkö Timo Varsala. Varsalan mukaan tärkeintä on ollut huomata anturien toimivuus haastavissa ja talvisissa olosuhteissa ja oikea-aikaisen tyhjennyksen mahdollistuminen. ”Tyhjennysten ennakointi tuo säästöjä logistiikan kustannuksiin, lisäksi palvelu on erittäin helppokäyttöinen”, lisää Varsala.

Ennakoiva seuranta tuottaa selkeitä asiakashyötyjä:

  • Ainutlaatuinen ja toimintavarma tekninen ratkaisu pinnanmittaamiseen
  • Reaaliaikainen data helposti luettavassa muodossa
  • Tyhjennysten ennakoitavuus: reittien ennalta suunnittelu ja optimointi tuo kustannussäästöjä ja vähentää CO2-päästöjä
  • Parantaa logistiikkaa
  • Minimoi lokakaivojen ylivuodot
  • Mahdollistaa entistä paremman asiakaspalvelun loppuasiakkaalle


Toimintavarma LoRaWAN-verkko takaa kustannustehokkaan tiedonsiirron:

  • LoRaWAN-verkossa toimiva IoT-anturi on helppo asentaa ja nopea ottaa käyttöön
  • LoRaWAN-verkko on erittäin energiatehokas ja kaivoon asennettavan IoT-anturin käyttöikä useita vuosia yksillä paristoilla
  • Koko maan kattava LoRaWAN-verkko on toimintavarma ja takaa tiedonsiirron pitkänkin kantaman päähän

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Jari Jukantupa
Actmea Oy
+358 40 072 6901
jari.jukantupa@actmea.fi