Privaattiverkot koostuvat julkisista mobiiliverkoista tutusta teknologiasta, joiden avulla yrityksille toteutetaan omaan käyttöön langaton tietoliikenneverkko. Privaattiverkot eivät toistaiseksi ole yleisesti tunnettu käsite, mutta Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi kertoo mitä privaattiverkot ovat ja mitä hyötyjä niissä on.

Viljasjärvi aloitti työt Digitalla vuoden 2001 alussa, eli hän on viihtynyt talossa jo yli 20 vuotta. Viimeiset kymmenen vuotta hän on toiminut eri johtotehtävissä, ja nykyään hänen kalenterinsa täyttyy miltei kokonaan privaattiverkkoasioilla.

Monella toimialalla, etenkin palveluissa, asioiden ja liiketoimintojen digitalisoituminen, on jo pitkällä. Fyysisiin tuotteisiin ja palveluihin perustuvilla toimialoilla digitalisaatio on kuitenkin vasta saamassa jalansijaa. Esimerkiksi satamat, kaivokset, valmistava teollisuus ja sairaalat ovat ympäristöjä, joissa teknologiset ratkaisut ovat hidastaneet digitalisaatiota.

-Digitan privaattiverkkoteknologia tarjoaa fyysisen liiketoiminnan piiriin uudenlaisen teknologisen ratkaisun, jonka avulla fyysisen maailman prosessit ja materiaalivirrat saadaan digitaaliseen muotoon. Tätä kautta privaattiverkot toimii digitalisaatioalustana, jonka päällä tekemistä voidaan automatisoida ja kehittää, sanoo Viljasjärvi.

Hänen mukaansa privaattiverkot eivät toistaiseksi ole yleisesti tunnettu käsite, mutta sen hyödyt yrityksille ovat sitäkin suuremmat. Yritykset pystyvät privaattiverkkojen avulla esimerkiksi Lyhentämään tuotantoaikoja, parantamaan laatua, alentamaan kustannuksia sekä lisäämään turvallisuutta ja joustavuutta. Privaattiverkkojen avulla voidaan myös kehittää täysin uusia liiketoimintamalleja.  

Julkisissa verkoissa yritykset eivät pysty päättämään esimerkiksi missä verkko kuuluu tai ketkä sitä käyttävät. Privaattiverkot sen sijaan tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hallita omaa verkkoa ja ne yhdistävät muiden teknologioiden kaikki hyvät puolet.

-Yritys voi itse tehdä päätöksiä ja valita minkälaista toimintaa privaattiverkoilta haluaa. Kun nämä asiat voi päättää itse, on privaattiverkoissa tietoturva-asiat viimeisen päälle kunnossa, Viljasjärvi vakuuttaa.

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärven mukaan privaattiverkot eivät toistaiseksi ole yleisesti tunnettu käsite, mutta sen hyödyt yrityksille ovat sitäkin suuremmat.

Digita tuottaa privaattiverkkopalveluita ison organisaation osaamisella mutta pienen organisaation ketteryydellä

Digitan privaattiverkoista tekee ainutlaatuisen se, että verkot tehdään aina yritysten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koko privaattiverkkoliiketoiminnan ydin on, että tarpeita kuunnellaan ja että niitä toteutetaan.

Viljasjärven mukaan Digitan vahvuus on sen kyky tuottaa räätälöityjä verkkopalveluja, vaikka Digita ei itsessään ole mikään erityisen iso toimija.

-Digitan vahvuus on se, että meillä on kaikki tietoliikenneoperaattorilta vaadittavat kyvykkyydet: oma 24/7 Suomen kattava organisaatio, verkkoja valvova palveluhallintakeskus ja tekninen kompetenssi rakentaa ja operoida näitä verkkoja. Samalla me olemme tällainen sopivan pieni, kompakti ja ketterä organisaatio, joka pystyy räätälöimään jokaisen verkon asiakkaan tarpeiden mukaan

Viljasjärven mukaan privaattiverkkojen tulevaisuus näyttää valoisalta, ja Digitan kaltaisia sopivan pieniä ja ketteriä toimijoita tarvitaan privaattiverkkokentällä. Kompaktit organisaatiot pystyvät sovittamaan palvelunsa ja ylläpitoprosessit aina yritysten tarpeiden mukaan.

Privaattiverkkoja Digitan, Telian ja Nokian yhteistyöllä

Lue lisää allaolevista tiedotteista:

Upea esimerkki yhteistyöstä on maailmanlaajuisestikin uniikki Kittilän Kultakaivoksen 5G-privaattiverkkohanke: