Suomalaisten jatkuvasti kasvava tarve paremmille yhteyksille vaatii uusia ratkaisuja. Suomalaiset ovat tottuneet kuluttamaan dataa kasvavassa määrin, mutta miten kysyntään vastataan? Ja miten yhteyksiä voidaan kehittää kustannustehokkaasti ja ympäristöä ajatellen?

Ari-Pekka Ainonen vastaa Digitan Site-palveluista, eli masto- ja laitepaikkojen vuokraustoiminnasta sekä kattotukiasemien hallinnointipalveluista, eli Digitan rooftop-palvelusta. Se että mastot parantavat kuuluvuutta ja yhteyksien laatua lienee monelle itsestään selvää, mutta harvempi tietää, että myös tavallisia kiinteistöjä voidaan hyödyntää samoihin tarkoituksiin.

Hyötyä kiinteistöjen omistajille, operaattoreille, käyttäjille ja lähiympäristölle

Yksi Digitan rooftop-palveluiden keskeisistä tavoitteista on auttaa kiinteistönomistajia hyödyntämään kiinteistön käyttämättömät neliöt, jotta sekä kiinteistö että sen lähialue saisivat paremmat yhteydet.

Rooftop-palvelu tuo kuitenkin paljon muitakin etuja Digitan kaikille asiakkaille, eivätkä parannetut yhteydet ole ainoa syy hankkia kiinteistölle kattotukiasemaa. Rooftop-palvelu mahdollistaa sen, että kiinteistönomistaja voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, eli kiinteistön hallintaan. Digitan palvelu antaa kiinteistönomistajalle selkeän kuvan siitä, kenen tukiasema kiinteistöön on asennettu ja missä se sijaitsee. Kiinteistön käyttämättömät neliöt voidaan siis saada hyötykäyttöön ja omistaja voi kasvattaa liikevaihtoa ilman lisäinvestointeja.

Ainonen korostaa myös, että kiinteistön omistaja ei ole ainoa hyödynsaaja, sillä teleoperaattorit voivat sijainnista riippuen hyödyntää kiinteistöä tukiasemapaikkana. Asiointi ja suunnittelu on ketterää, kun kiinteistöjen kattoja hyödynnetään ympäri Suomea. Kiinteistön käyttäjät, eli esimerkiksi asukkaat ja työntekijät hyötyvät tukiasemasta, sillä kiinteistön kuuluvuus paranee. Tämän lisäksi myös kiinteistön lähialue hyötyy kuuluvuuden parantumisesta.

”Digitaalisen infrastruktuurin merkitys kiinteistöjen asumis- ja käyttömukavuudelle on kasvanut, sillä suomalaiset ovat tottuneet kuluttamaan paljon dataa langattomaksi. Vaatimukset ovat korkeat, ja näihin vaatimuksiin Digita vastaa”, vakuuttaa Ainonen.  

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Tarve paremmille yhteyksille ja asumismukavuudelle on jatkanut kasvuaan jo pitkään, ja tämä trendi ei ole hidastumassa, päinvastoin. Kasvava kysyntä näkyi selvästi Digitan toiminnassa viime vuonna.

”Viime vuonna saimme useita uusia sopimuksia. Digitan rooftop-palveluista on tullut luonteva osa kiinteistöjen ylläpito- ja kehitysstrategiaa. Hyvät yhteydet voivat joillekin kiinteistöille olla jopa kilpailuetu, ja tämä tullaan varmasti näkemään entistä voimakkaammin myös tulevaisuudessa”, Ainonen pohtii.

Verkkojen tihentyminen ja kasvavat vaatimukset johtavat Ainosen mukaan siihen, että kattopaikkoja tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään entistä tehokkaammin.

”Verkkojen tihentymisen johdosta kattotilojen hyödyntäminen tulee moninkertaistumaan tulevina vuosina, ja Digitalla on tässä kehityksessä luonteva ja keskeinen rooli. Kattotukiasemapaikkojen myötä haluamme mahdollistaa digitaalisen infrastruktuurin laadukasta ja laajaa tarjontaa.”

Kuluvan vuoden aikana Digitan rooftop-palveluissa keskitytään erityisesti kunta- ja kaupunkikeskuksiin, ja sekä haluamme olla mukana uusien hyvinvointialueiden haasteiden ratkaisemisessa. Ainonen kuitenkin korostaa, että myös jatkossa toiminnan tärkein painopiste tulee olemaan laadukkaan ja hyvän palvelun tarjoaminen, asiakkaasta riippumatta.

”Palvelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisin ehdoin. Palvelu on läpinäkyvää ja se muokataan aina asiakkaiden tarpeiden mukaan.”

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö!

Harri Lipponen
Asiakkuusjohtaja
Ari-Pekka Ainonen
Johtaja, Site Services

Lataa esite