Suomen vaihtelevat sääolosuhteet aiheuttavat sähköyhtiöiden toiminnoille monia kalliitakin ongelmia. Esimerkiksi myrskyt ja runsaat lumisateet ovat vuosittaisia haasteita, joihin sähköyhtiöt voivat löytää ratkaisun Digitan IoT-sensoreiden avulla.

“Suomessa sähköyhtiöiden toiminta on haastavaa ilmastostamme johtuen. Kylmyys, lämpö ja sade aiheuttavat lukuisia ongelmia, esimerkiksi tykkylunta sekä tulvia. Tällaisia haasteita sähköyhtiöt voivat mitata ja ratkaista Digitan IoT-sensoreiden avulla”, kertoo Digitan IoT-palveluiden myyntijohtajana työskentelevä Mika Flinck.

IoT-sensoreista apua haasteellisissa sääolosuhteissa

Ankarina talvina keskijännitekaapeleihin kertynyt tykkylumi ja jää voivat aiheuttaa kaapelin rikkoutumisen ja sähköyhtiön asiakkaiden elämää haittaavan sähkökatkon. Myös myrskyjen vuoksi kaatuneet sähköpylväät ovat tavallisia ongelmatilanteita sähköyhtiöiden liiketoiminnassa.

Edellä mainitun kaltaisia sääolosuhteista johtuvia riskejä voidaan hallita LoRaWAN:iin perustuvilla IoT-ratkaisuilla, jotka säästävät aikaa ja lisäävät turvallisuutta sekä liiketoiminnan ennustettavuutta. IoT-sensoreiden avulla sähköyhtiöt voivat valvoa poikkeamia verkossa myös etänä; tämä säästää merkittävästi aikaa ja vähentää turhia tarkastuskäyntejä kohteissa.

IoT-verkon avulla ongelmat paikannetaan koko maanlaajuisesti

Digitalla on sähköyhtiöiden käyttöön maanlaajuinen IoT-verkko, joka mahdollistaa kattavan ja kustannustehokkaan tiedonkeruun infrastruktuurista. LoRaWAN:iin perustuvat IoT-ratkaisut ovat edullisia, pitkäikäisiä sekä huoltovapaita: anturit ovat kevyitä ja helppokäyttöisiä ja niiden paristo kestää jopa 10 vuotta. Esrin paikkatietoratkaisujen tukemana Digitan IoT-verkon keräämä data voidaan tuoda osaksi asiakkaan operatiivista toimintaa.

“Digitan IoT-sensoreilla sähköyhtiöt saavat tarkkaa tietoa seurattavien kohteiden olosuhteista. Digita tarjoaa sähköyhtiöille esimerkiksi jakokaappien ja muuntamoiden olosuhdevalvontaa sekä tykkylumisensorointia”, Mika kiteyttää.

Ota yhteyttä!