Hyödyllistä tietoa tv:stä

Löydät tästä osiosta ohjeet antenni-TV-kanavien virittämiseen, digiboksin asentamiseen ja ohjelmistopäivityksien tekemiseen.

Katso luettelo antenni-tv-verkon kanavajärjestyksestä.
Vastaanotintyypit ja vastaanottotavat
Digitaalisen televisioverkon taajuudet