Säätilojen ja radiokelien vaikutus radio- ja tv-lähetysten vastaanottoon 

Radio- ja tv-vastaanoton signaalin voimakkuuteen vaikuttavat laitteiden ohella myös säätilat. Esimerkiksi vesi- ja lumisateet, sumu ja kesällä puiden lehdet vaimentavat radio- ja tv-signaalia. Talvella lumen kertyminen antenniin voi vaikuttaa suurestikin antennin ominaisuuksiin ja toimivuuteen. Sääilmiöistä hankalimpia ovat ns. radiokelit, jotka saattavat jopa kokonaan katkaista lähetysten näkymisen ja kuulumisen. Radiokeleissä on kysymys radiosignaalien nk. ylipitkästä etenemisestä. Ilmiön aiheuttamat olosuhteet muodostuvat, kun ilmakehän alaosassa ilman lämpötila nousee kerrostuneesti ylöspäin ja ilman suhteellinen kosteus samassa kerroksessa laskee jyrkästi ylöspäin mentäessä. Tämä aiheuttaa radiotaajuuksille tilanteen, jossa signaali etenee heijastumalla jopa satojen kilometrien päähän ja aiheuttaa häiriöitä. Radiokelin vaikutus lähellä asemaa on pieni. Näkyvyysalueen reunalla, noin 50-60 kilometrin päässä asemasta, se on suurempi. 

Poikkeuksellinen radiokeli saattaa häiritä vastaanottoa kahdella tavalla. Halutun aseman signaalin voimakkuus voi pudota voimakkaasti tai kauempana olevan, samalla kanavalla lähettävän aseman signaalin taso voi nousta ylipitkän etenemisen johdosta. Tv-katsojalle tämä saattaa merkitä sitä, että voimakkaiden radiokelien aikana tv-lähetykset eivät näy lainkaan tai radio-ohjelmat eivät kuulu. Radiokelejä esiintyy yleensä korkeapaineen vallitessa. Lähetysteknisesti ilmiön aiheuttamia häiriöitä ei ole mahdollista estää. Radiokelit voivat kestää tunneista vuorokausiin. Häiriöt häviävät säätilan muuttuessa. 

Tv-katsoja voi vähentää radiokelihäiriöiden vaikutusta tehokkaammalla, suuntaavammalla ja paremmalla etu-takasuhteella varustetulla antennilla. Lue lisää Pientalon antennioppaasta. Radiokelien häiriövaikutusta voi vähentää varmistamalla, että signaalin taso on vähintään 80 prosenttia kaikilla kanavanipuilla. Digita seuraa radiokelejä jatkuvasti ja tiedottaa niistä.