Valmet on kehittänyt ja toteuttanut yhdessä Telian, Digitan ja Nokian kanssa skaalautuvan privaattiverkkoratkaisun tuotantolaitoksilleen. Ratkaisun avulla Valmet voi kehittää teollisen internetin toteutuksia tuotannossaan ja kunnossapidossaan.

Teolliseen käyttöympäristöön suunnitellun privaattiverkon ansiosta Valmet pystyy kehittämään esimerkiksi älykästä tuotantoa, kunnossapitoa, turvallisuutta ja langattoman sisälogistiikan automaatiota edelleen luotettavan ja turvallisen mobiilialustan päälle. Ratkaisu on alusta saakka suunniteltu skaalautuvaksi globaalisti, ja lähekkäin sijaitsevien tuotantolaitosten kesken privaattiverkon kapasiteettia voidaan jakaa SD-WAN-verkottamisratkaisun avulla.

“Odotamme privaattiverkon parantavan Valmetin kykyä kehittää tehdastason toimintoja niin, että pystymme vastaamaan yhä kasvaviin liiketoimintavaatimuksiin paremmin. Ratkaisun joustavuus, nopeus, saavutettavuus ja tietoturva merkitsevät meille paljon”, sanoo Valmetin IT Infrastructure and End User Computing -kokonaisuudesta vastaava johtaja Matias Majaharju.

Privaattiverkko on itsenäisesti toimiva, julkisesta matkapuhelinverkosta erillinen mobiiliverkko. Omassa verkkoympäristössä asiakkaan kriittinen tietoliikenne on täysin turvattu, ja kaikki mobiiliteknologian teollista automaatiota tukevat ominaisuudet, kuten massiivinen kapasiteetti ja alhainen viive, ovat täysmittaisesti asiakkaan käytössä.

”Yhä useammat suomalaiset edelläkävijäyritykset ottavat privaattiverkkoja käyttöön tuotannon tehostamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Privaattiverkot sovellettuna automaatioon avaavat uusia mahdollisuuksia teollisuudelle, ja Valmet kärkiyrityksenä näyttää hienosti esimerkkiä teollisuudelle sekä asiakkailleen kuin digitalisaatioratkaisuja sovelletaan käytäntöön.”, sanoo yritysten verkottamis- ja viestintäpalveluista vastaava johtaja Kaisa Pajari, Telia.

Valmetin privaattiverkko perustuu Nokian Digital Automation Cloud teknologiaan. Ratkaisu voidaan laajentaa Valmetin toimipisteiden ja Valmetin asiakkaiden tarpeisiin niin Suomessa kuin maailmalla. Privaattiverkossa käytetään tarpeen mukaan  4G- tai 5G-tekniikkaa. Ensimmäinen osa ratkaisusta otettiin käyttöön Valmetin Tampereen toimipaikoilla vuonna 2022.  

Privaattiverkot  tuotannon digitalisaation ytimessä

Valmistavan teollisuuden ja teollisen tuotannon digitalisoituessa erilaisten automaatioratkaisuiden ja robotiikan määrä kasvaa tehtaissa ja tuotantolaitoksissa. Tuotantoprosesseista kerätään yhä enemmän dataa esimerkiksi päätöksenteon tueksi erilaisten koneiden ja laitteiden liittyessä verkkoon.

Tietoliikenteessä langattomuus on avainasemassa, ja privaattiverkko luo edellytykset datan siirtämiselle luotettavasti ja kattavasti haastavissakin teollisissa ympäristöissä yhtä lailla koneiden välillä kuin ihmisen toimintaa tukemaan ja helpottamaan. Käytettävyyden ja saatavuuden rinnalla tietoturva ja kriittisen datan suojaaminen on yhä tärkeämpää, ja privaattiverkon keskeinen etu on juuri luottamuksellisen tiedon turvaaminen.