Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut
vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden
alussa. Tähän mennessä etäluettaviamittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

Joonas Leinonen on työskennellyt Kymen Vedellä kehitysinsinöörinä parisen vuotta. Erinäiset
IoT-ratkaisut olivat Leinoselle jo ennestään tuttuja ennen Kymen Vedelle siirtymistä.
”Vesihuoltoalaa on kohdannut tarve ja tietynlainen paine digitalisoitua. Digitan tarjoamat IoT-
ratkaisut ovat olleet meille erinomainen vaihtoehto kehittää toimintaamme”, sanoo Leinonen.

Kymen Veden ja Digitan yhteistyöllä on selvät sävelet tuleviksi vuosiksi. ”Etäluettavia
vesimittareita vaihdetaan ikäjärjestyksessä ja alueittain. Tavoitteenamme on, että tämän
vuoden loppuun mennessä noin 20 prosenttia mittarikannasta on etäluennan piirissä. Vaihdon
on tarkoitus valmistua kokonaan 2025–2026 mennessä”, kertoo Leinonen.

”Käytännön hyöty on merkittävä ja alueellamme on löytynyt aitoa kiinnostusta tämänkaltaiseen
muutokseen. Vesimittareiden etäluenta mahdollistaa siirtymisen lukemaperusteiseen
laskutukseen, toisin sanoen asiakkaan ei tarvitse enää ilmoittaa itse vesimittarin lukemaa.
Samalla tasauslaskusta on mahdollista luopua. Jatkossa pystymme myös aikaisempaa paremmin
valvomaan vesihuoltoverkostoa ja säästämme myös ympäristöämme, kun autoilla ei tarvitse
enää erikseen ajaa lukemaan meidän omien tarkkailumittareiden lukemia”, kertoo Leinonen.

Yhteistyö Digitan kanssa kerää kiitosta Leinoselta – ”Digitan verkko on kattava alueellamme ja
arvostamme yhteistyön joustavuutta sekä säännöllistä yhteydenpitoa. Digita on ollut aina valmis
auttamaan ja prosessi on edennyt mallikkaasti ”, toteaa Leinonen.

”Kymen Vesi on alusta asti ollut rakentamassa palvelua paremman asiakaskokemuksen
tarjoamiseksi omille asiakkailleen. Kokeiluhalukkuus ja rohkeus ovat näkyneet vahvasti Kymen
Veden toiminnassa”, iloitsee Digitan IoT-liiketoiminnan myyntipäällikkö Mona Miettinen.

Median yhteydenotot

Kymen Vesi, kehitysinsinööri Joonas Leinonen, p. 040 626 4026, joonas.leinonen(a)kymenvesi.fi

Digita Oy, IoT-liiketoiminnan myyntipäällikkö Mona Miettinen, p. 0400 721 700,
mona.miettinen(a)digita.fi