Liike- ja hoivakiinteistöjä omistava eQ:n kiinteistörahastot Oy ja teknologiayhtiö Digita Oy ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on mahdollistaa parhaat mobiiliyhteydet eQ:n omistamiin kiinteistökohteisiin.

”Toimintamme ydin on jatkuvasti ylläpitää ja kehittää kohteitamme vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla vuokralaistemme tarpeita. Haluamme tarjota vuokralaisillemme myös parhaat mahdolliset mobiiliyhteydet tarvitaan niitä sitten yritys-, opetus- tai kotikäyttöön”, kertoo eQ Varainhoidon kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju.

”Meille on myös tärkeää vapauttaa kiinteistöistä vastaavien työntekijöiden aika ydintekemiseen ja osoittaa kiinteistöjen tukiasemapaikkojen hallinnointiin yksi vastuutaho. Kasvavan mobiiliverkkojen käytön myötä digitaalisen infran tarve kasvaa ja voimme nyt myös tarjota operaattoreille optimaalisia tukiasemapaikkoja kiinteistöistämme entistä aktiivisemmin ja tehokkaammin”, kertoo Alaharju Digitan kanssa alkavan yhteistyön taustoista.

”Olemme erittäin tyytyväisiä eQ:n kiinteistörahastojen kanssa solmittuun yhteistyöhön. Haluamme tarjota asiakkaallemme vaivattoman mallin hallinnoida kiinteistöjen tukiasemakantaa yhden luukun periaatteella. Digita ottaa hoitaakseen kaiken Telecom-toimintaan liittyvän vuokrauksen, turvallisuusnäkökulmat ja sopimushallinnan eri puolella Suomea sijaitsevissa kohteissa”, kertoo Digitan operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala.

”Tavoitteenamme on palvella myös operaattoriasiakkaitamme entistä kattavammin ja edesauttaa digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Suomessa”, jatkaa Ala-Hautala.

Digitan kiinteistöratkaisuihin kuuluvat tukiasemahallinnoinnin lisäksi sisäpeittopalvelut sekä kiinteistöille suunnitellut IoT-palvelut kuten olosuhdeseuranta ja vedenkulutuksen etäluenta.

Median yhteydenotot:

eQ Varainhoito Oy, kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju, p. 040 510 6890, kimmo.alaharju(a)eQ.fi

Digita Oy, operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala, p 0400 549 023, markus.ala-hautala(a)digita.fi

eQ Liikekiinteistöt on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka omistaa liike- ja toimitilakäyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä. Olemme aktiivinen toimija ja toimintamme ydin on jatkuvasti ylläpitää ja kehittää kohteita, vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttötarkoitustaan.

eQ Hoivakiinteistöt on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöihin. Rahasto omistaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista, koulutuskiinteistöjä, sairaaloita ja terveyspalvelukiinteistöjä, päiväkoteja, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuntoja sekä muita hoiva-/yhteiskuntakäyttöön soveltuvia kiinteistöjä Suomessa. Sijoittajamme ovat suomalaisia säätiöitä, instituutioita ja yksityishenkilöitä.

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa.