Yksilöllinen tiedonsiirto kuluttaa paljon energiaa, ja siksi on ekoteko katsoa urheilutapahtuma antennitelevisiosta mobiililaitteen sijaan.

Tiedonsiirron sähkönkulutus on viime aikoina ollut julkisen keskustelun aiheena (HS 25.5., Yle 20.6.). Aihe on tärkeä koko maapallon kannalta, sillä sekä datan että päätelaitteiden kasvava määrä kuluttaa paljon sähköä.

Audiovisuaaliset sisällöt kannattaakin jaella suurille väestömäärille ensisijaisesti maanpäällisen jakeluverkon eli broadcasting-jakelun kautta. Se on ylivoimaisesti kustannustehokkain ja vihrein tapa jaella sisältöjä tänään ja tulevaisuudessa, havaittiin viime vuonna julkaistussa, koko Euroopan kattaneessa lähetyksiin ja striimaamiseen keskittyneessä LoCat-energiankulutustutkimuksessa.

“Mobiiliverkko kuluttaa sitä enemmän sähköä, mitä enemmän verkossa on mobiililaitteita kiinni. Broadcast-verkossa tilanne on toinen – sähkönkulutus ei käytännössä muutu, vaikka lähetysten vastaanottimia olisi kuinka paljon. Vähäisempi energiankulutus johtuu lähetysverkkojen tehokkuudesta sekä kodin vastaanottolaitteiden yksinkertaisuudesta”, kertoo Digitan TV- ja videoliiketoiminnasta vastaava johtaja Teppo Ahonen.

Televisiosisällön katseluun käytettävien laitteiden energiankulutus ja hiilipäästöt yleisesti ottaen vähenevät, jos maanpäälliset digitaalilähetykset ovat yleisin vaihtoehto jakelulle. Suurten tapahtumien hetkinä sama sisältö pystytään jakamaan tehokkaasti kaikille verkon peittoalueen katsojille samanaikaisesti, jakeluverkon siitä kuormittumatta.

Iso hyöty käyttäjälle on myös siitä, että broadcast-lähetys on viiveetön. Laajakaistan kautta jalkapallo-ottelua seuraava voi joutua usein kuulemaan maalit jo ”etukäteen” broadcast-lähetystä seuraavan naapurin reaktioiden perusteella.

Tiedonsiirron hybridiratkaisut kehittyvät kaiken aikaa. Tulevaisuudessa videosisällön kuluttaja ei välttämättä tiedä, tuleeko sisältö ruutuun broadcast-verkon vai laajakaistaverkon kautta.

”Älykäs päätelaite tekee verkon kanssa aktiivisesti valintaa tiedonsiirtomuodosta sen perusteella, mikä yleisömäärä ja käyttötilanne on. Samalla lineaarisen televisionkin oheen voidaan tuoda henkilökohtaisia palveluita”, Ahonen kertoo.

Tiedonsiirron energiatehokkuuden kannalta kannattavinta onkin jaella broadcast-verkkojen kautta sisällöt, jotka saavat todennäköisesti ison yleisön. Henkilökohtaisia sisältöjä kannattaa puolestaan jaella ja kuluttaa mobiiliverkkojen kautta, koska ne on suunniteltu henkilökohtaiseen tiedonsiirtoon. Tätä kautta kokonaisuus optimoituu myös ympäristön kannalta.

”Onkin ekoteko katsoa urheilutapahtuma antennitelevisiosta mobiililaitteen sijaan”, Ahonen summaa.

Täydellinen raportti, jossa esitetään yhteenveto LoCat-tutkimuksen tutkimustuloksista sekä menetelmien keskeiset oletukset ja perusteet, on ladattavissa osoitteesta www.thelocatproject.org.

Lisätietoa antaa:

Teppo Ahonen, VP, TV
teppo.ahonen(a)digita.fi
+358 40 563 0299

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa, toimii antenniverkon maksu-tv-operaattorina, sekä kehittää tulevaisuuden broadcasting-palveluja. Digita kehittää aktiivisesti TV:n jakeluverkkoja sekä erilaisia jakelumuotoja yhdistäviä televisiojakelun hybridiratkaisuja. Lisäksi Digitan tietoliikennepalveluita ovat privaattiverkot, sisäpeittoratkaisut, tietoliikenteen kattopaikkojen hallintapalvelut sekä esineiden internet (IoT) ja konesalipalvelut. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti yli 200 alan osaajaa ja haluamme olla alamme paras työpaikka kaikille.