Digita Oy:n IoT-liiketoiminnan myyntipäällikkö Mona Miettinen kertoo, että kuluttaja pystyy vaikuttamaan vedenkulutukseen käyttömäärien tiedostamisen myötä. Kuva: Mikko Suutarinen

Veden etäluennan mahdollistama reaaliaikainen vedenkulutuksen seuranta tekee vedenkulutuksesta vastuullisempaa ja tuo selviä säästöjä.

Vesihuollon digitalisoituminen on Suomessa hyvässä vauhdissa, ja meneillään olevat hankkeet kattavat jo satojatuhansia päävesimittareita. Vesilaitokset ovat kuitenkin eri vaiheissa digitalisoitumista – siinä, missä jotkin tahot ovat vasta vähitellen aloittamassa toimintaa, on osa jo saanut kaikki vesi- ja kaukolämpömittarinsa vaihdettua ja jo pystynyt antamaan kuluttajille pääsyn näiden omiin vedenkulutustietoihin. Digita Oy:n IoT-liiketoiminnan myyntipäällikkö Mona Miettinen painottaa, että digiloikkaan kannattaa hypätä mukaan viimeistään nyt.

– Rohkaisen myös pienempiä vesilaitoksia ottamaan käyttöönsä etäluettavan veden mittaamisen. Digitalisointi on järkevää toteuttaa kaikenkokoisissa vesiyhtiöissä – hyödyt niin suurille kuin pienillekin yhtiöille ovat merkittäviä ja auttavat vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Digitan asiakkaista monet pienetkin vesilaitokset ja -osuuskunnat ovat jo vaihtaneet kaikki vedenkulutusta mittaavat laitteensa etäluettaviin.

– Tällä tavalla saavutetaan suurin hyöty eli mittavat säästöt varsinkin pitkällä tähtäimellä, Miettinen sanoo. 

Etäluennan mahdollistamista hyödyistä tärkein on digitalisaation avaama suora näkymä vesiverkostoon. Miettisen mukaan vesilaitokset saavat sen avulla reaaliaikaisen tiedon siitä, paljonko vettä käytetään ja toisaalta kuinka paljon verkostoon pumpataan vettä. 

– Etäluennan kautta kerätyn datan avulla arviolaskutuksesta päästään eroon, ja vesilaitokset kykenevät reaaliaikaisella vedenmittauksella tarjoamaan asiakkaille parempaa palvelua sekä selvempiä asiakashyötyjä.

Etäluenta minimoi hukkaveden määrän

Etäluenta antaa samalla tilaa niin sanotulle ennakoivalle kunnossapidolle, sille se paljastaa, mihin hukkavesi valuu. Vesiverkostojen piilovuodot pystytään paikallistamaan nopeasti ennen kuin niistä muodostuu suurempia vuotoja.

– Vesiyhtiöt puhuvat tässä kohtaa laskuttamattomasta vedestä. Joissakin vesiyhtiöissä tällaisen laskuttamattoman veden määrä voi olla jopa 20–30 prosenttia, mikä on valtava asia, Miettinen kuvailee.

Vuototilanteessa vuotokohdan etsimiseen saattaa ilman etäluentaa mennä jopa useita päiviä. Vuodosta muodostuu näin Miettisen mukaan vesiyhtiölle taloudellinen kysymys myös resurssien osalta. 

– Vesilaitoksille veden mittaamisprosessien tehostaminen on aina taloudellista ja resurssitehokasta. Vesimittarilukemien saaminen automaattisesti ja tietojen siirtyminen suoraan laskutukseen vapauttaa vesilaitoksen henkilöresurssit tuottavampiin asioihin.

Kiinteistöihin selvää energiansäästöä

Kun vedenkulutusta pystytään reaaliajassa etäluettavien mittareiden avulla seuraamaan, vedenkulutuksesta tulee vastuullisempaa. Miettinen kertoo, että kuluttaja pystyy vaikuttamaan vedenkulutukseen käyttömäärien tiedostamisen myötä.

– Samalla vähenee myös kiinteistössä käytettävän lämpimän veden määrä ja energiankulutus, mikä tarkoittaa pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Pienemmän hiilijalanjäljen myötä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin.

Vaikka Suomessa onkin totuttu hanasta häiriöttä valuvaan puhtaaseen veteen ja maamme pohjavesivarannot ovat hyvät, tulee veden tuhlaamista Miettisen mukaan kuitenkin pyrkiä välttämään.  

– Esimerkiksi pääkaupunkiseudun väkiluku kasvaa jatkuvasti vauhdilla, ja resurssien optimointiin kannattaa panostaa. Voidaankin sanoa, että vesilaitokset johdattavat kaupunkeja ja kuntia digiaikaan. 

Digita Oy – kumppanisi energiatehokkuudessa

Kaupungit ja kunnat pääsevät hyödyntämään Digitan IoT-sensoreita sekä LoRaWAN-verkkoa myös omissa Smart City -kokonaisuuksissaan. Olosuhdeseurannasta päästään suoraan energiatehokkuuteen huippuälykkäiden ratkaisujen esimerkiksi laskiessa lämpötiloja niissä kaupunkien yleisissä tiloissa, jotka eivät juuri sillä hetkellä ole käytössä. 

– Energiatehokkuus on nyt kaikkien huulilla. IoT-verkko mahdollistaa laajemminkin kiinteistöjen energiakulutuksen seurannan. Tämä jos mikä on kokonaisuudessaan lämmityksen ja energiankulutuksen optimointia, Miettinen sanoo.  

Veden etäluenta on tätä nykyä arkipäivää, ja Miettinen painottaa, että Digitassa sitä on tehty jo vuosia. Erilaisia päätelaitteita on valmiina paljon, ja Digitan verkko kattaa koko Suomen. 

– Meillä asiakas on aina keskiössä. Hän saa avaimet käteen -ratkaisun nopeasti ja kustannustehokkaasti, ja olemme projektin ensimetreiltä asti mukana tukemassa uusiin palveluihin siirtymistä. Mukaan pääsee hyvin matalalla kynnyksellä.

Alkuperäinen teksti julkaistu Kehittyvät kaupungit -nettisivuilla 29.3.2023. Kirjoittaja: Anni Korhonen, toimitus@mediaplanet.com

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Mona Miettinen
Myyntipäällikkö, IoT