WRM Systems esittelyssä 

Digita on solminut oululaisen WRM Systemsin kanssa pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen, jonka myötä Digitan kehittämä etäluettavien vesimittareiden OmaVesi-pilvipalvelu siirtyy WRM Systemsin tuottamaksi. WRM Systems on vuonna 2009 perustettu yritys, joka sai alkunsa tarpeesta mitata pohjaveden pinnan korkeutta automatisoidulla tavalla.  

WRM Systemsin omistavat kaksi kokenutta asiantuntijaa: Jarkko Okkonen, jolla on yli 20 vuoden kokemus vesialalta, ja toimitusjohtaja Jukka Happonen, jolla on yli 25 vuoden kokemus teknologiateollisuudesta. Heidän yhteinen intohimonsa veteen ja teknologiaan on synnyttänyt yrityksen, joka korostaa substanssiosaamista ja asiakastyytyväisyyttä. Yrityksen arvoihin kuuluu vahvasti asiakaspalautteen merkitys sekä halu vaikuttaa positiivisesti ympäristöön, esimerkiksi vuotojen havaitsemisen kautta.  

Miten kaikki alkoi

Vesialan tutkija Jarkko Okkonen seurasi eräässä projektissa säännöllisesti pohjavedenpinnan korkeutta kohteessa, joka sijaitsi lähes sadan kilometrin päässä. “Päivittäinen paikalla käynti ei ollut käytännössä mahdollista ja asia piti ratkaista toisella tavalla. Otinkin yhteyttä sähkötekniikan diplomi-insinööri Jukka Happoseen ja ratkaisu haasteeseen alkoi löytyä dataloggerin, paineanturin ja telemetriayksikön yhdistelmästä”, kertoo Okkonen toiminnan alkuvaiheesta. Lisäksi he lähtivät kehittämään selainpohjaista sovellusta, jonka avulla telemetriayksikön välittämiä tuloksia voitiin seurata ja analysoida helposti.  

”Olin erilaisten yhteistöiden vuoksi säännöllisesti yhteydessä eri vesilaitosten ja viranomaistahojen kanssa, joilla oli myös tarvetta tarkkailla eri kohteiden vedenpinnan tasoja. Kohteita saattoi olla kymmenittäin ja mittaustuloksia kerättiin manuaalisesti ja koottiin excel-tiedostoihin. Tämän jälkeen tiedot välitettiin sähköpostilla eteenpäin ja lopulta syötettiin Suomen ympäristökeskuksen tietokantaan”, kuvaa Okkonen aiempaa toimintatapaa.  

“Kun ympäristöviranomaiset ja vesilaitokset saivat tietoa sovelluksesta, he alkoivat tiedustella, voisiko vastaavaa ratkaisua kehittää vesilaitoksille, jotta vedenpinnan tietojen automaattinen välittäminen eteenpäin olisi mahdollista. Tämän tarpeen pohjalta perustettiin WRM Systems”, kertoo Okkonen. 

WRM Systemsin alustasuunnittelu lähti liikkeelle vedenpintojen korkeuden seurannasta ja pohjaveden pumppaamismäärien raportoinnista. Koko mittausprosessin automatisointi ei kuitenkaan saanut jalansijaa, sillä laitteistot olivat kalliita ja vesilaitokset kooltaan pieniä.   

 

Etäluettavien mittareiden myötä kasvua liiketoimintaan

2020-luvun alussa etäluettavat vesimittarit tulivat markkinoille, ja niihin liittyvä palvelu käynnistyi sattuman kautta.  

“Eräässä vesialan tapahtumassa Digita ja Onninen esittivät yhteistyötä Limingan vesilaitoksen digitalisaation edistämiseksi. Tämä johti mittareiden ja niiden tuottamien tulosten hallintaan sekä alustan kehittämiseen näiden tietojen pohjalta. Liiketoiminta lähti tämän myötä voimakkaaseen kasvuun”, kertoo Happonen.   

WRM Systemsin tavoitteena on kehittää jatkuvasti palveluaan ja olla kokonaisvaltainen ratkaisu vesialan tarpeisiin. Yritys pyrkii tarjoamaan asiakkailleen entistä parempia raportointityökaluja ja keskittymään korttelitasoisen informaation tuottamiseen. Yhteistyö Digitan kanssa on myös keskeisessä roolissa, sillä Digitan verkkojen ja asiakkaiden avulla WRM Systems pystyy tarjoamaan palveluitaan laajalle asiakaskunnalle.  Omavesipalvelua käyttää tällä hetkellä yli 80 vesilaitosta ja palvelussa on yhteensä yli 130 000 vesimittaria. 

WRM Systemsin tarina on osoitus siitä, miten intohimo, innovaatio ja asiakaskeskeisyys voivat yhdistyä menestyväksi yritykseksi, joka vaikuttaa positiivisesti sekä ympäristöön että asiakkaidensa arkeen.  

Lue Digitan palveluista vesiyhtiöille!