Laatupolitiikka 

Laatu on yhteinen asiamme, jolla varmistamme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien tyytyväisyyden. Tässä onnistuminen edellyttää sekä johdon että henkilökunnan sitoutumista laadun ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 

Tunnistamme asiakkaidemme odotuksia ylittääksemme ne ja asiakkaidemme vaatimuksia täyttääksemme ne. Kysymme palautetta ja kehitymme sen avulla yhä paremmiksi. Kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Saavutamme yhteistyöllä ihmeitä. 

Arvioimme johtamisjärjestelmämme toimivuutta ja tehokkuutta sekä parannamme sitä jatkuvasti. Uskomme, että hyvät tulokset ovat seurausta hyvästä toiminnasta. Jatkuvalla parantamisella saavutamme yhä parempia tuloksia. Asenteemme ratkaisee. 

Varmistamme, että toimintamme täyttää kaikki lain, viranomaisten, toimialan sekä asiakkaidemme ja kumppaniemme meille asettamat vaatimukset. Sitoudumme tämän laatupolitiikan mukaiseen työntekoon ja edellytämme sitä myös yhteistyökumppaneilta. 

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja