Digita edellyttää henkilöstöltä turvallista tapaa toimia ja työskennellä. Työturvallisuuteen kohdistuvilla toimenpideohjelmilla ja jatkuvalla turvallisuuden kehittämisellä varaudumme siihen, että toimintamme viimeisimpien turvallisuusstandardien mukaista, tavoitteenamme jatkuva turvallisuuden parantaminen.  

Toimintamme täyttää kaikki lain, viranomaisten, toimialan sekä asiakkaidemme ja kumppaniemme meille asettamat vaatimukset.  

Meillä on koko maan kattava työsuojeluorganisaatio, joka:  

  • tiedottaa avoimesti työturvallisuus ja -terveysasioista 
  • varmistaa, että tarvittavat toimintamallit, ohjeet ja tulokset ovat kaikkien saatavilla 
  • käsittelee kaikki työtapaturmat ja turvallisuushavainnot ja jakaa niistä saadut opit 
  • suorittaa säännöllisiä toimipisteiden turvallisuustarkastuksia 
  • varmistaa, että kaikilla on työtehtäviensä turvalliseen suorittamiseen tarvittava osaaminen 
  • varmistaa, että uusien palveluiden käyttöönoton yhteydessä perehdytys prosessi toimii  

Tunnistamme turvallisuus- ja työterveysriskejä osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Riskienhallinnan avulla varmistamme toimintamme jatkuvuuden ja ennaltaehkäisemme tapaturmia, ammattitauteja sekä muita riskejä. Teemme aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisemisen edistämiseksi. Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuusasioihin muiden omistamissa kiinteistöissä, velvoitamme työntekijöitä ilmoittamaan havaituista turvallisuuspuutteista turvallisuushavainnolla.   

Vastuullinen johtaminen, henkilöstön osallistuminen ja asiantuntijayhteistyö ovat työturvallisuus- ja terveystoimintamme kulmakiviä. Toisiamme kuuntelemalla ja yhdessä oppimalla rakennamme turvallista ja hyvinvoivaa Digitaa yhdessä 

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja

Digitalle myönnettiin ISO/DIS45001 Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti.