Digitalaiset äänestivät jälleen tänä vuonna Diakonissalaitoksen nuortenpalvelu Vamoksen hyväntekeväisyyskohteeksi. Vamos on valtakunnallinen järjestö, joka on auttanut koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria ja nuoria aikuisia kokonaisvaltaisesti jo 14 vuoden ajan. Lahjoitusten turvin Vamos on saanut nuoria avun piiriin ja käynnistänyt Vamos-työn eri paikkakunnilla ympäri Suomea. Vamos kerää joulumuistamisia myös tänä vuonna erityisesti nuorten mielenterveyden tukemiseen Vamos-työssä.

Vamoksen toiminta paketissa

”Me Diakonissalaitoksen Vamoksessa tuemme 16–29-vuotiaita nuoria kohti työtä ja opintoja yksilöllisesti, luottamuksellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Palvelumme auttaa eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia nuoria. Jokainen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua häneen ja kulkea rinnalla”, kertoo Maarit Lankinen-Kivimäki Vamokselta

Uravalmennusta tekevän Maarit Lankinen-Kivimäen mukaan tärkeintä Vamos-valmennuksessa onkin jokaisen nuoren kiireetön ja arvostava kohtaaminen.

”Olen ollut pian 10 vuotta Vamoksessa töissä ja nähnyt, miten jokaisella meidän nuorellamme on vahvuuksia ja voimavaroja. Niitä ei ole aina helppoa nuoren yksin nähdä, varsinkin jos on kokenut elämässään haastavia asioita ja itseluottamus on alhaalla. Me tuemme Vamoksessa valmentajien, muiden nuorten ja kumppaneiden voimin jokaista nuorta löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksenkohteensa, ja suuntaamaan niitä kohti. Tämä työ on mielestäni todella merkityksellistä. On upeaa nähdä nuorten voimaantuvan Vamos-valmennuksen aikana”, Lankinen-Kivimäki jatkaa.

Moni nuori on sanonut, että Vamos on ensimmäinen paikka, jossa tulee hyväksytyksi omana itsenään.

Uravalmennuksia tekevä Maarit Lankinen-Kivimäki Vamokselta. Kuva: Eveliina Taimela

Vamos-työllä valtakunnallista vaikuttavuutta

Järjestötoiminnassa lahjoituksia tarvitaan, jotta Vamos voi jatkaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaansa sekä tukea nuoria eteenpäin elämässään vielä tulevaisuudessakin. Kivimäen mukaan erityisesti Lahden ja Vantaan Vamos-työ kaipaa lahjoituksia, jotta nuoret saavat jatkossakin tarvitsemaansa tukea ja valmennusta.

Moni nuori kipuilee haastavan elämäntilanteen ja esimerkiksi mielenterveyden pulmien kanssa. ”Vamos haluaa tukea nuoria vahvistamaan itsetuntemustaan, hyvinvointiaan ja voimavarojaan. Vamos ja Diakonissalaitos haluavat vaikuttaa lisäksi siihen, että suomalainen työelämä ja opiskelumaailma olisivat valmiimpia ottamaan vastaan myös osatyökykyisiä nuoria”, Lankinen-Kivimäki kertoo.

Vamokselle on tärkeää jatkuvasti seurata ja kehittää toimintansa vaikuttavuutta. Vamos palkittiinkin vuonna 2021 Vuoden yhteiskunnallisena vaikuttavuustekona. Lähes 15 toimintavuoden aikana Vamos-palvelut ovat tukeneet ja auttaneet noin 15 000 nuorta ympäri Suomen. Itlan vaikuttavuustutkimuksen mukaan Vamoksen päättäneet nuoret siirtyivät muita vastaavassa tilanteessa olevia nuoria useam­min opiskelemaan ja pois toimeentulotuen piiristä.

Sparrausta ja tukea nuoren elämään

Osa nuorista on ennen Vamokseen tuloa ollut jopa vuosia kotona, jolloin on tärkeää lähteä nuoren kanssa liikkeelle arjen perusasioiden kuntoon laittamisesta. Osa Vamos-nuorista on ollut aiemmin työelämässä tai opinnoissa, mutta on syystä tai toisesta pudonnut sieltä pois. Heidän kanssaan Vamos-valmentaja kartoittaa muun muassa nuoren osaamista, vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita sekä sparraa vaikkapa työhakemusten teossa ja haastatteluihin valmistautumisessa.

Itlan vaikuttavuustutkimuksessa haastateltujen nuorten mielestä Vamoksen vaikutus syntyy kohtaamisesta, kiireettömyydestä, hyväksytyksi ja välitetyksi tulemisesta sekä tarpeen mukaan tarjolla olevasta tuesta.

Nuoret näkevät Vamoksen turvallisena paikkana, jossa he tulevat hyväksytyiksi ja välitetyiksi omana itsenään. Eräs nuori kuvailee kokemuksiaan näin: ”Vamos on tällä hetkellä ainut mukava paikka, jossa voin harjoitella sosiaalisia taitoja rauhassa. Ilmapiiri on sopivan rento ja avoin.”

Vamos-toimintaa tukemassa

Vamoksessa ollaan koko ajan kuulolla siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja mitkä ovat niitä katvealueita, joissa nuoret eivät saa riittävästi tukea ja palveluja. Tällä hetkellä Vamos panostaa erityisesti nuorten kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseen ja nuorten rooliin vaikuttamistyössä.

Lankinen-Kivimäki kiteyttää vielä Vamos-toiminnan merkityksen: ”Jokainen nuori on tärkeä, eikä kukaan saa jäädä yksin. Kun tuet Vamos-työtä, olet mukana rakentamassa nuorille toivoa, hyvinvointia ja polkua tulevaisuuteen. Sydämellinen kiitos lahjastasi.”

Voit tukea Vamoksen nuoria osoitteessa www.hdl.fi/hetkinen ja www.hdl.fi/yrityslahjoitus -sivujen kautta.

Erään Vamos-nuoren tarinan voit lukea täältä: https://www.hdl.fi/hetkinen/erhanin-tarina/