Teknisesti kuuluvuusalueeseen vaikuttavat lähetysantennikorkeus, lähetysteho ja kuuluvuusalueen maaston muodot. Radiolähetyksiin valitaan sellainen lähetysteho, -paikka ja –antennikorkeus, että se täyttää radioluvan ehdot.