Yhdyskuntatekniikan ja digitaalisen infran yhteisrakentaminen mahdollistaa paremman lopputuloksen – Kokemuksia Ojala-Lamminrahka-hankkeesta

Tampereen ja Kangasalan kaupungit ovat käynnistäneet vuonna 2020 yhteistyössä Ojala-Lamminrahka-hankkeen, jossa tavoitteena on rakentaa uusi kaupunginosa kaupunkien rajalle. Arviolta vuonna 2030 valmistuvan noin 15 000 asukkaan ja 2000 työpaikan uuden kaupunginosan halutaan olevan viihtyisä, luonnonläheinen ja monipuolinen asuin- ja työpaikka-alue, jossa on hyvät palvelut ja liikenneyhteydet.

Alueelle on rakennettu niin digitaalista kuin muutakin infrastruktuuria. Digitaalinen infrastruktuuri pitää sisällään kuituverkon lisäksi langattoman tietoliikenteen infran muuan muassa telecom-mastot. Hankkeen yhteydessä on saatu positiivisia kokemuksia infran yhteisrakentamisesta.

Infran yhteisrakentamisella pyritään parempaan laatuun ja pienempiin kustannuksiin

Infrarakentamisessa on tapahtunut useita muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi liiketoimintaan, ympäristöön ja teknologiaan. Vuonna 2016 voimaan tullut yhteisrakentamislaki velvoittaa kaikkia verkkotoimijoita luovuttamaan toiselle verkkotoimijalle käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa sekä suostumaan tämän yhteisrakentamista koskevaan pyyntöön oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

”Yhteisrakentamisella pyritään eri verkkojen kuten liikenne-, vesihuolto-, sähkö ja televerkkojen maaurakointia vaativien töiden suorittamiseen samalla kertaa ja näin vähentämään kustannuksia, ympäristöhaittoja sekä rakentamisen aikaisia haittoja, kuten kaivantojen aiheuttamaa liikennehäiriötä”, kertoo rakennuttajainsinööri Matti Kauppi Tampereen kaupungilta. ”Uusien asuinalueiden infran rakentamisessa ja urakoissa yhteisrakentaminen huomioidaan siten, että eri verkkotoimijat suunnittelevat ja toteuttavat infrastruktuurinsa yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa”, jatkaa Kauppi.

Yhteisrakentamisen edellytyksenä on, että verkkotoimijat ovat tietoisia toistensa suunnitelmista ja tarpeista, ja että heillä on yhteinen näkemys alueen kehittämisestä. Yhteisrakentamisen hyötyjä ovat muun muassa parempi laatu, nopeampi valmistuminen, pienemmät kustannukset ja pienemmät ympäristövaikutukset.

Kaavoituksella iso merkitys yhteisrakentamisen onnistumiselle

Digita on ollut hakemassa telecom -mastopaikkaa Ojala-Lamminrahka alueelle yhteistyössä Tampereen kaupungin kaavoituksen kanssa. Mobiiliverkon kuuluvuuden, kaupungin muun maankäytön ja alueen kaavan perusteella paikaksi valikoitui ET-alue Ojalan uuden kaava-alueen länsipuolelta. Samalle alueelle oli suunnitelmissa myös Tampereen veden pumppaamo.

”Mastoinfran ja pumppaamon toteutuksen esisuunnitteluvaiheessa sovitettiin samalle et-alueelle Tampereen veden pumppaamon tilatarpeet ja Digitan mastoinfra. Tampereen kaupunki koordinoi hienosti Ojalan alueen yhteisrakentamista ja alueen eri infratoimijoiden asiantuntijoiden oli helppoa ja tuloksellista olla mukana hankkeessa”, kertoo Digitan Site-palveluiden ratkaisupäällikkö Teppo Syrjälä.

”Kaavoituksessa voidaan esimerkiksi määrittää alueiden käyttötarkoitusta, rakennusoikeutta ja rakentamisen laatua siten, että ne tukevat yhteisrakentamista. Yhteisrakentamisella pystytään toteuttamaan taloudellisesti laadukasta, toimivaa ja turvallista infrastruktuuria, joka lisää alueen houkuttelevuutta asuin- ja työpaikkana ja sitä myötä mahdollistaa myös taloudellista kasvua ja kilpailukykyä. Se myös selkeyttää alueen ylläpitoa ja tulevaa kehittämistä.
”, sanoo Kauppi.

Lue lisää Digitan tarjoamista Site-palveluista täältä