Turvakriittisen tiedonsiirron sekä luotettavien puheyhteyksien hallinta sairaaloissa

Sairaalaympäristöön liittyy nykypäivänä henkilökunnan puheliikenteen ohella monia datansiirtotarpeita niin perusarjessa kuin hätätilanteissa. Koska data kulkee joka hetki sairaalan käytävillä kärryllä, on tietoliikenteenkin toimittava mobiilisti. Ja tietoturvan vaatimus on luonnollisesti toiminnan yksityisyyden takia ehdoton.

Privaattiverkon avulla voidaan rakentaa 100 % tietoturvallinen ja kaatumaton tiedonsiirtokokonaisuus, jossa kaikki data voidaan pitää sairaalan sisällä. Privaattiverkko mahdollistaa myös sen, että sairaalan sisäinen kommunikaatio toimii turvallisesti ja itsenäisesti kaikissa olosuhteissa, jopa yhteyksien katketessa ulkomaailmaan. Huoltovarmuuden ja toimintakyvyn varmistava privaattiverkko muodostaa alustan myös tulevaisuuden sairaalan monipuolisille palveluille paikannuspalveluista aina leikkaussalitoiminnan kehittämiseen saakka.