Joustavuus, tehokkuus, tuottavuus ja turvallisuus luovat tulevaisuuden tehtaan

Luotettava kommunikaatio laitteiden, sensorien sekä tietojärjestelmien välillä mahdollistaa joustavan tuotantolinjojen räätälöinnin sekä tehokkaat prosessit. Langattomat yhteydet yhdistettynä reunalaskentaan mahdollistavat automaation lisäämisen sekä reaaliaikaisen ohjauksen. Langattoman verkon avulla tehdasympäristö on entistä muunneltavampi ja langallisen verkon mahdollisista rajoituksista sekä wifi ja julkisten 4G verkkojen pullonkauloista päästään eroon. Tämä luo pohjan teollisuus 4.0 kyvykkäälle tuotantolaitokselle.

Langattoman privaattiverkon mahdollistamaan automaation lisäämisen ja datan hyödyntämisen avulla tehtaan tuotannon tuottavuus nousee. Lisäksi huoltoa ja ylläpitoa saadaan nopeutettua ja tehostettua erilaisten ratkaisujen avulla. Esimerkiksi langattomaan verkkoon liitettävät anturit voivat automatisoida valvontaa ja ennakoida huoltotarpeita ja sitä kautta ehkäistä tuotannon katkoksia. Langaton verkko mahdollistaa myös huoltohenkilökunnalle esimerkiksi videokuvan siirron langattomastil, jolloin asiantuntijat voivat etänä konsultoida tilannetta. Kokonaisuudessaan privaattiverkon avulla voidaan toteuttaa ratkaisuja, jotka vähentävät mahdollisia tuotannon katkoksia kriittisissä operaatiossa.

Kattava langaton verkko toimii myös turvallisuustekijänä. Nopea luotettava verkko mahdollistaa nopeat ja oikeat toimenpiteet vaaratilanteissa ja se mahdollistaa käyttäjän tavoittamsen tai valvomisen. Turvallisuutta voidaan lisätä myös Privaattiverkossa toimivalla kameravalvonnalla tai päätelaitekohtaisten oikeuksien hallinnalla. Jos päätelaitteet ovat verkon omistajan hallussa, tämä voi päättää mitä sovelluksia niihin asennetaan ja siten kontrolloida loppukäyttäjän toimintaa turvakriittisessä ympäristössä.