Ylen radiokanavien siirtojärjestelmiin tehdään teknisiä muutoksia tammikuun aikana, muutokset eivät vaikuta lähetysten vastaanottoon. Muutoksia tehdään koko maassa kaikilla Ylen radiokanavilla ja muutoksista voi aiheutua lyhyitä katkoksia lähetyksiin. Muutostyöt ajoittuvat ajalle 11.1.-25.1.2021. Maakuntaradioiden osalta muutokset tehdään alue kerrallaan aikavälillä 14.1.-25.1.2021.

Siirtojärjestelmän muutostöiden aikana Ylen radiokanavien RDS-toiminnallisuudessa saattaa esiintyä häiriöitä 8.1.2021-25.1.2021 välisenä aikana. Mahdollisesti esiintyvät häiriöt voivat näkyä autoradiota kuunteleville radiokanavien nimitiedoissa.

Digitan Kuluttajapalvelu Digita Infoon voi olla yhteydessä mahdollisista katkoksista. Digita Info palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–20 numerossa 020 411 7676 tai info@digita.fi.

Lue lisää >>

Transmissionssystemet för Yles radiokanaler ändras i januari – påverkar inte lyssnarna

Tekniska ändringar kommer att göras i transmissionssystemet av Yles radiokanaler under januari. Ändringarna kommer inte att påverka mottagningen av sändningar. Ändringar kommer att göras i hela landet på alla Yle-radiokanaler, och ändringarna kan orsaka korta avbrott i sändningarna. Ändringarna kommer att ske mellan den 11 januari och den 25 januari 2021. Vad gäller landskapsradio görs ändringarna en region åt gången mellan den 14 januari och den 25 januari 2021.

Under ändringsarbetet kan det förekomma störningar i Yle-radiokanalernas RDS-funktionalitet mellan den 8 januari och den 25 januari 2021. Eventuella störningar kan synas för dem som lyssnar på bilradion i radiokanalernas namn.

Digitas konsumenttjänst Digita Info kan kontaktas om eventuella avbrott. Digita Info är öppet från måndag till fredag klockan 8–20 på numret 020 411 7676 eller info@digita.fi.

Läs mera >>