Tämän kesän kuluessa antennitalouksissa tulisi tarkistaa tai tarkistuttaa, että vastaanottoantennit ovat kunnossa ja että ne on suunnattu oikein, jotta televisiolähetysten vastaanotto onnistuu myös elokuun jälkeen. Television analoginen lähetysverkko suljetaan 31.8.2007.

Antenniasioihin kiinnitetään erityistä huomiota keskiviikkona 30. toukokuuta, jolloin vietetään  valtakunnallista Antennipäivää. Antennivastaanoton ajankohtaisia asioita ovat antennien uudelleen suuntaaminen tietyillä alueilla, kesämökkien antenniratkaisut ja toimenpiteet tilanteessa, jos digi-tv-lähetykset eivät näy.

 

Kuluttajat voivat tarkistaa digi-tv-verkon näkyvyysalueet ja kanavatarjonnan omalla asuinpaikkakunnalla Digitan Karttapalvelusta osoitteesta www.digitv.fi/karttapalvelu tai soittamalla valtakunnalliseen palvelukeskukseen DigiTV Infoon. Antenniasioissa kannattaa kääntyä oman alueen olosuhteet tuntevan antenniurakoitsijan puoleen.

Vastaanottoantennien uudelleen suuntaaminen

Analogiseen television lähetysverkkoon kuuluu pääasemien lisäksi yli 160 ns. alilähetinasemaa. Digitaalinen tekniikka on analogista tehokkaampaa, eikä lähetysverkossa tarvita samaa määrää alilähetinasemia kuin analogisen tekniikan aikana. Osa alilähettimistä on digitalisoitu ja joillekin alueille on rakennettu uusia täytelähetinasemia täydentämään digitaalista lähetysverkkoa.

 

Elokuun lopussa noin 90 analogista alilähetinasemaa lopettaa tv-lähetysten välittämisen. Näillä alueilla tv-katsojien tulee suunnata vastaanottoantenni uudelleen kohti päälähetysasemaa tai digitaalista täytelähetinasemaa. Monissa tapauksissa on hankittava uusi tehokkaampi antenni. Näillä ei-digitalisoitavien alilähetinasemien alueilla on vähän yli 60 000 tv-katsojaa.

Digitaalisen televisioverkon näkyvyysalueilla saattaa olla yleensä maastosta johtuvia katve- ja aukkopaikkoja, joilla lähetysten vastaanotto ei ole mahdollista normaaleilla vastaanottoantennijärjestelmillä. Katvealueita on ympäri Suomea, ja alueet ovat yleensä hyvin pieniä. Digita kartoittaa jatkuvasti mahdollisia katvealueita.

Toimintaohje digi-tv-lähetysten vastaanotto-ongelmiin omakotitalouksille

Vaikka digitaalinen tekniikka on analogista tehokkaampaa, on myös digitaalisessa televisioverkossa jonkin verran katvealueita, joilla lähetysten vastaanotto on haasteellista. Digita kartoittaa vielä katvealueita eri puolilla Suomea. Viestintäviraston vetämä työryhmä on laatinut omakotitalouksille toimintaohjeen, jossa annetaan ohjeet miten menetellä, jos vastaanotossa on ongelmia.

Jos digi-tv-kuva ei näy kunnolla, vika voi johtua digisovittimesta, kytkennöistä, antennijärjestelmästä, antennista, antenninsuuntauksesta tai vastaanotto-olosuhteista. Mikäli kuva palikoituu tai pysähtelee, ääni pätkii tai osa kanavista häviää, vika johtuu todennäköisimmin liian heikosta antennisignaalista.  Näissä tapauksissa kuluttajan kannattaa kääntyä alueen olosuhteet hyvin tuntevan antenniurakoitsijan puoleen.

 

Mikäli antenniurakoitsijalla on perusteltu syy uskoa vastaanotto-olosuhteiden olevan sellaiset, ettei kunnollista digi-tv-kuvaa saada vastaanotetuksi, kuluttaja voi tehdä katvealueilmoituksen internetissä osoitteessa www.digitv.fi tai lähettämällä vapaamuotoinen katvealueilmoitus osoitteeseen Digita Oy, Viestintä/ Katvealueilmoitus, PL 135, 00521 Helsinki.

 

Digita arvioi vastaanottotilanteen mittaus- tai laskentatulostensa perusteella, vastaa katvealueilmoituksen tekijälle ja tekee ehdotuksen digi-tv-vastaanoton toteuttamisesta.

Mökkiantenneihin pätevät samat ohjeet kuin omakotitaloihin

Kesämökilläkin tarvitaan kunnollinen vastaanottoantenni, mikäli halutaan nauttia kunnollisesta digi-tv-kuvasta. Monilla kesämökeillä katsotaan häiriöistä tv-kuvaa, koska ei ole kunnollista antennia tai antenni on piilossa räystään alla.

Periaate on sama sekä mökillä että pientalon antenniasioissa. Hyväkuntoiset, oikein asennetut ja suunnatut antennit soveltuvat sellaisenaan digitaalisten televisiolähetysten vastaanottoon mikäli antenni kattaa koko UHF- alueen eli kanavat 21-69.

Antenniohjeet ja toimintaohjeet löytyvät internetistä osoitteessa www.digitv.fi

 

Digita / Viestintä