Turussa palautetta erityisesti lähialueilta, joissa ei kaikilla norminmukaisia antenneja

Tv-lähetysten siirtäminen pääantenniin Turun radio- ja tv-asemalla on merkinnyt tv-vastaanoton merkittävää parantumista näkyvyysalueen reuna-alueilla. Parhaimman näkyvyysalueen piiriin on saatu tehdyn muutoksen ansiosta noin 20 000 henkilöä lisää vakituisen asuinpaikan mukaan katsottuna. Näiden lisäksi vapaa-ajan asutuksen tv-vastaanotto on parantunut varsinkin saaristossa.

 

Kansainvälisten tehorajoitusten poistuttua näkyvyysalue laajeni ja parani Turun alueella merkittävästi varsinkin etelän ja lännen suunnassa. Vastaavasti Turun radio ja tv-aseman lähialueilla, joissa on aiemmin pystynyt vastaanottamaan tv-lähetykset ilman norminmukaista antennia, tarvitaan nyt kunnollinen norminmukainen tv-antennijärjestelmä.

 

Viime viikon aikana Turun radio- ja tv-aseman näkyvyysalue on mitattu koko Salo – Houtskari – Laitila -alueilla. Lisäksi mittauksia on tehty tulleiden palautteiden perusteella paikallisesti eli muun muassa Kuusistossa, Kaarinassa, Hirvensalossa, Liedossa, Pernossa, Suikkilassa ja Vähäheikkilässä. Tehtyjen mittausten perusteella tv-vastaanoton signaalitasot ovat normaalit kaikilla alueilla.

 

Eniten palautetta on tullut Turun radio- ja tv-aseman lähialueilta. Paikan päällä tehtyjen mittausten yhteydessä on selvinnyt, että useassa tapauksessa ratkaisu ongelmaan löytyy yleensä vastaanottopään antennijärjestelmästä. Lähialueilla monin paikoin on katsottu tv:tä ilman kunnollista antennijärjestelmää.

Antennijärjestelmä kuntoon

Mikäli tv-vastaanotossa on ongelmia, on tarkistettava antennijärjestelmä. Ensinnäkin vastaanottoantennin pitää olla riittävän tehokas eli sen tulee kattaa koko UHF-alue eli kanavat 21-69.  Antenni on pidettävä koko ajan suunnattuna kohti lähetysasemaa, jonka voi tarkistaa Internetistä osoitteesta www.digitv.fi.

 

Antennia on siirrettävä sekä korkeus-, sivu- että eteen-taakse -suunnassa siten, että digivastaanottimen signaalitason luku on mahdollisimman korkea kaikkien kanavanippujen signaaleilla. Jo noin 20 – 30 cm siirto saattaa vaikuttaa merkittävästi signaalin tasoon.

 

Antenni on tarvittaessa asennettava kymmenen metrin korkeuteen maanpinnasta. On myös varmistettava, saadaanko katon alueelta paras mahdollinen signaali. Mikäli tyydyttävää signaalin laatua ei löydetä katon alueelta, voi testata, päästäänkö parempaan tulokseen jossakin muussa kohtaa tonttia.

 

Digivastaanottimessa signaalitason tulee ylittää 80 prosenttia kaikilla kanavanipuilla testattaessa.

 

Parhaan avun antennijärjestelmän säätämiseen saa paikallisilta ammattitaitoisilta antenniliikkeiltä. Antennijärjestelmistä löytyy tietoa myös Internetistä osoitteesta www.digitv.fi. Sivustolta löytyy muun muassa Pientalon Antenniopas, jonka voi myös tilata osoitteesta info@digita.fi.

 

Yhteisantennikiinteistöissä (rivi- ja kerrostalot) isännöitsijöiden tulee ottaa yhteyttä antenniurakoitsijaan vahvistimien kanavavaihdosten vuoksi, minkä jälkeen kiinteistön tv-katsojien on tehtävä digivastaanottimissa kanavahaku uudelleen.

Siirtymäaika kesäkuuhun saakka

Siirron vuoksi lähetystaajuudet vaihtuvat kanavanipuissa B ja C. Kanavanippu B:n ohjelmat lähetetään jatkossa kanavalla 54 (keskitaajuus 738 MHz) (entinen kanava 49 ja keskitaajuus 698 MHz) ja kanavanippu C:n ohjelmat lähetetään jatkossa kanavalla 57 (keskitaajuus 762 MHz) (entinen kanava 29 ja keskitaajuus 538 MHz).

 

Jotta antennitaloudet ehtivät tehdä tarvittavat muutokset, on siirtymäaika kolmisen kuukautta. Siirtymäaikana kanavanippujen B ja C lähetyksiä lähetetään samanaikaisesti kahdella taajuudella 1.4. – 24.6.2008 välisenä aikana. Tämän jälkeen kanavaniput B ja C näkyvät ainoastaan kanavilla 54 ja 57.

 

Mahdollisissa ongelmatilanteissa yhteydenotot paikalliselle antenniurakoitsijalle. Internetissä osoitteessa www.digitv.fi on lomake ”Kysely Turun taajuusmuutoksen vaikutuksesta tv-lähetysten vastaanottoon”, jonka avulla selvitämme siirron vaikutuksia ja mm. mahdollisia katvealueita. Tietoa voi laittaa myös postitse osoitteella Digita Oy / Turku, PL 135, 00521 Helsinki.

 

Digita / Viestintä