Tietoliikenteen yhteyksien saatavuus ja luotettavuus ovat yhä kriittisempiä tekijöitä digitalisoituneen yhteiskunnan kannalta. Toimivat ja luotettavat yhteydet konesaleihin ovat siten myös erityisen merkityksellisiä palveluiden saatavuuden ja käytettävyyden kannalta. Cinian ja Digitan yhteistyö tähtää erinomaisiin ja nopeisiin yhteyksiin hyvästä konesalisijainnista lähtien. Yksi Digitan konesalissa sijaitseva Cinian verkon solmupisteistä mahdollistaa nopeimman reitin tärkeimpiin kansainvälisiin pilvipalveluiden toimituspisteisiin Euroopassa.

Yksi Cinian kansainvälisen verkon solmukohdista Suomessa on Digitan konesalikeskittymässä Helsingin Ilmalassa. Cinia tarjoaa asiakkailleen yhteyksiä, joiden korkea käytettävyys, lyhyt siirtoviive ja kahdennetut reitit luovat korkean laatutason. Cinialla on käynnissä useita kansainvälisiä kehityshankkeita, esimerkiksi Far North Fiber -projekti, jonka tavoitteena on ensimmäisen Euroopan ja Aasian yhdistävän merikaapelijärjestelmän toteutus Pohjois-Amerikan arktisen merialueen kautta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä molemminpuoliseen yhteistyöhön Cinian kanssa. On hienoa, että meillä on Cinian kaltainen, merkittävä toimija konesalikeskittymässämme. Konesalimme suomalaisen tietoliikenteen hermokeskuksessa ovat tarkoitettu erityisesti tämän tyyppisille huoltovarmuudenkin kannalta kriittisille ympäristöille, jotka tarvitsevat parhaat mahdolliset olosuhteet jatkuvan liiketoiminnan turvaamiseksi”, sanoo Digitan operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala.

”Cinian tietoverkkoliiketoiminnan kotimarkkina on Suomessa ja Pohjois-Euroopassa, jossa hallinnoimme ja operoimme yli 10.000 reittikilometriä tietoliikenteen runkoverkkoa. Siihen perustuen voimme tarjota asiakkaillemme niin kriittisen infrastruktuurin kuin digitalisoituneen arjen yhteydet luotettavasti. Hyvänä esimerkkinä tästä on Suomen ja Saksan yhdistävä C-Lion1-merikaapeli, joka on edelleen suorin ja nopein reitti Suomesta Eurooppaan. Digitan konesalikeskittymä on myös hyvä esimerkki datacenter-kohteesta, johon yhteystarpeet jatkuvasti kasvavat”, kommentoi Cinian kansainvälisestä tietoverkkoliiketoiminnasta vastaava johtaja Taneli Vuorinen.

”Konesaliasiakkaamme arvostavat kattavia ja monipuolisia tietoliikenneyhteyksiä. Cinian C-Lion-1-merikaapelijärjestelmä mahdollistaa asiakkaillemme siirtoviiveiltään nopeimman yhteyden Eurooppaan. Nykyään tietoliikenne on yksi tärkeimmistä perusteista valita konesalisijaintia palveluiden laadun ja kustannusten kannalta. Uusi, maaliskuussa avattu konesalimme Pieni Paja mahdollistaa modernin infrastruktuurin lisäksi useampia reittejä pitkin entistä laajemmat tietoliikenneyhteydet, joilla täytetään vaativimmatkin vaatimukset yhteyksien varmistamiseksi, sanoo Digitan Data Center -liiketoiminnasta vastaava johtaja Juha Syrjänen.

Median yhteydenotot

Digita Oy, Juha Syrjänen, juha.syrjanen@digita.fi, p. 050 486 7676

Cinia Oy, Taneli Vuorinen

haastattelupyynnöt viestinta@cinia.fi

Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä.
Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Yhdistämällä omia ja kumppaniemme palveluja toteutamme luotettavia kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme digitaaliset menestystarinat. Lisätietoa: www.cinia.fi 

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Turvaamme jokapäiväisten yhteyksien toimivuuden, sekä monimuotoisen viestinnän saatavuuden kaikille suomalalaisille ympäristöä kunnioittaen. Yhtiö omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa, toimii antenniverkon maksu-tv-operaattorina, sekä kehittää tulevaisuuden broadcasting-palveluja. Digitan tietoliikennepalveluita ovat privaattiverkot, sisäpeittoratkaisut, tietoliikenteen masto- ja kattopaikkojen hallintapalvelut sekä esineiden internet (IoT) ja konesalipalvelut. Palveluita tarjotaan mediayhtiöille, kuluttajilla, matkapuhelinoperaattoreille, teollisuudelle, infrastruktuuriyhtiöille sekä kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti yli 200 alan osaajaa ja haluamme olla alamme paras työpaikka kaikille. www.digita.fi