Digita uusi viikon 40 aikana tietoliikenneyhteyksiä Pasilassa sijaitsevassa verkonhallintakeskuksessa. Mittavat uudistukset onnistuivat erinomaisesti tarkkaan tehtyjen suunnitelmien pohjalta.

Työt kohdentuivat kaikkiin palveluihin, joiden tietoliikenneyhteys kulkee
Digitan verkonhallintakeskuksen kautta. Tehdyillä uudistuksilla parannetaan
erityisesti radio- ja tv-yhteyksien käytettävyyttä ja toimintavarmuutta.

 

Uudistuksella
haluttiin varmistaa Digitan verkkojen käytettävyyttä, joka on huippuluokkaa.
Verkkojen luotettavuuden perustana on verkkojen tarkkaan suunnitellut
huoltotyöt, joilla pyritään varmistamaan verkkojen toiminta sekä tarkka ja
jatkuva ympärivuorokautinen valvonta. Ennakkoon suunnitellut huoltotyöt
suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaiden eli tv- ja radioyhtiöiden sekä
teleoperaattoreiden kanssa. Lähetysverkkojen huolto on välttämätöntä, jotta
verkkojen mahdolliset vikatilanteet voidaan minimoida.

Digita /
Viestintä