Digita on valmis aloittamaan antenni-tv-verkossa teräväpiirtolähetykset suoraan DVB-T2-lähetystekniikalla jo vuoden 2010 alkupuolella.

Uudella
lähetystekniikalla lisää kanavia ja korkealaatuista kuvaa tv-katsojille

 

Digita on valmis aloittamaan antenni-tv-verkossa teräväpiirtolähetykset
suoraan DVB-T2-lähetystekniikalla jo vuoden 2010 alkupuolella. Digita on jo
pitkään ollut mukana valmistelemassa uutta lähetysstandardia Euroopassa. Se
mahdollistaa DVB-T-lähetystekniikkaan verrattuna enemmän kanavia ja erittäin
korkealaatuista kuvaa nyt verkkotoimilupien hakuprosessissa jaettavana olevissa
kahdessa kanavanipussa.

 

Digitalla on vankka osaaminen Euroopassa jo koekäytössä olevassa uudessa
DVB-T2-teräväpiirtölähetystekniikassa ja siten yhtiö on valmistautunut
pitkäjänteisesti aloittamaan teräväpiirtolähetykset Suomessa ensi vuoden alussa,
jotta vaikkapa Vancouverin talviolympialaiset saataisiin tv-katsojille
teräväpiirtona.

 

Digita on toimialan pioneerina ollut luomassa yhdessä keskeisten
eurooppalaisten toimijoiden kanssa tätä uutta tehokkaampaa ja parempaa
tv-lähetysten DVB-T2-jakelutekniikkaa. Digita on johtanut lähetysstandardia
valmistellutta kaupallista ryhmää sekä ollut mukana aktiivisesti teknisessä
valmisteluryhmässä.

 

”Digitalla on näkemystä ja kokemusta sekä laaja eurooppalainen
yhteistyöverkosto uuden teknologian käyttöönoton tueksi. Parhaillaan Digitan
johdolla on valmisteltu yhteispohjoismainen DVB-T2 Nordic -päätelaitemäärittelyä
päätelaitevalmistajia varten. Työ julkaistaan kesällä 2009. Tällä aktiivisella
työllä Digita on halunnut luoda edellytykset avoimien päätelaitemarkkinoiden
käynnistymiseen alusta alkaen”, kertoo päätelaitemäärittelyryhmän
puheenjohtajana toimiva Digitan tekninen johtaja Kari
Risberg
.

 

”DVB-T2-standardin valmistelu on edennyt erittäin nopeasti, koska
esimerkiksi Iso-Britannia on halunnut lähteä liikkeelle teräväpiirtolähetyksissä
suoraan DVB-T2:lla ilman DVB-T-välivaihetta. Tämän vuoksi näyttää siltä, että
ensimmäiset kaupalliset DVB-T2-yhteensopivat vastaanottimet näyttäisivät tulevan
markkinoille vuoden 2009 lopulla”, Risberg jatkaa.

 

Uusi lähetystekniikka mahdollistaa kahteen kanavanippuun kahdeksasta
kymmeneen teräväpiirtokanavaa, joilla saadaan tarjolle monipuolinen valikoima
teräväpiirtokanavia tv-katsojille. Kuvan koodauksen osalta paras vaihtoehto on
MPEG-4, mikä on Liikenne- ja viestintäministeriössä määritelty toimilupia
koskevissa hakuilmoituksissakin. Monikanavaäänet ja kuvan lopullinen resoluutio
sen sijaan selviävät myöhemmin toimiluvanhaltijoiden välisissä neuvotteluissa.

 

Aidon tuntuinen
katselukokemus – koelähetyksillä erittäin myönteinen
vastaanotto

 

Digita on lähettänyt antenni-tv-verkossa jo useita salaamattomia
teräväpiirtokoelähetyksiä, joista esimerkkeinä ovat jalkapallon MM-kisat 2006,
Pekingin olympialaiset 2008 sekä jääkiekon Karjala-turnaus syksyllä 2008.
Pekingin olympialaisten aikaan Digita teetti pääkaupunkiseudulla myös
HDTV-kuluttajatutkimuksen, johon osallistui 53 taloutta. Taloudet vastaanottivat
ja seurasivat HDTV-koelähetyksiä. Tutkimus osoitti, että kuluttajilla on tällä
hetkellä hyvät ja riittävät tekniset valmiudet, tietämystä ja kiinnostusta
teräväpiirtolähetysten katsomiseen.

 

Valtaosa tutkimukseen osallistuneista oli kiinnostunut ostamaan kotiinsa
uuden HD-vastaanottimen saadakseen teräväpiirtolähetyksen näkyviin.
Teräväpiirtolähetysten korkea kuvanlaatu sai runsaasti positiivista palautetta.
Etenkin urheilua, elokuvia ja dokumentteja haluttiin katsoa
teräväpiirtolähetyksinä. Tv-katsojat kiittivät erityisesti aidon tuntuista
katselukokemusta, teräviä värejä ja selkeitä yksityiskohtia, jotka toivat täysin
uuden ulottuvuuden ja uusia elämyksiä tv:n katsojalle.

 

”Teräväpiirto antenniverkossa lunastaa lupaukset. En haluaisi enää katsoa
normaalilähetyksiä. Tv:n katselu on nyt elämystä – kuin katsoisi tapahtumaa
livenä, paikan päällä. Ja välillä tuntuu kuin katsoisi ikkunasta ulos”,
kommentoi moni tutkimukseen osallistuneista
katsojista.

 

Sertifiointi lisää
tv-vastaanottimien ja digisovittimien
toimintavarmuutta

 

Digita tekee aktiivista yhteistyötä laitevalmistajien sekä maahantuojien
kanssa ja haluaa huolehtia kuluttajista, jotta heille voidaan tarjota
toimintavarmoja ja kohtuuhintaisia DVB-T2-digisovittimia. DVB-T2-vastaanottimien
valmistus alkaa vuoden 2010 alussa, jolloin niitä saadaan myös Suomen
markkinoille. Uuden teknologian mukaiset digisovittimet ovat yhteensopivia
nykyisten tv-vastaanottimien kanssa, joten kuluttajalle siirtymä teräväpiirtoon
on vaivatonta. Siirtymän helppous tuli ilmi myös Digitan teettämässä
HDTV-kuluttajatutkimuksessa.   

 

Digiboksien toimintavarmuus varmistetaan uudella Antenna Ready
HD-sertifioinnilla, jota Digita on ollut mukana kehittämässä. Sertifiointi
vastaa jo käytössä olevaa Cable HD Ready -sertifiointia. Digita korostaa
kuluttajille, että antenniverkon teräväpiirto-tv-katseluun ei kannata hankkia
muita kuin Antenna Ready HD -sertifioituja
digisovittimia.

 

Nykyisten
tietojen mukaan DVB-T2-lähetysten vastaanottaminen sujuu vanhoilla kunnossa
olevilla VHF-antenneilla. ”Antenniurakoitsijoille tehdyn kyselyn mukaan
kotitalouksien
antennivalmiudet ovat hyvät. Teräväpiirtoon siirryttäessä kuluttajalla on tukena
muun muassa DigitaPRO-antenniurakoitsijaverkosto, jossa
on lähes 70 antenniasennusliikettä ympäri Suomen”, toteaa Satelliitti- ja
antenniliitto SANT ry:n puheenjohtaja Martti Kemppi.

 

Kustannustaso
VHF-verkoissa alhaisempi

 

Uudet tekniset valinnat
takaavat kustannustehokkaan ratkaisun teräväpiirtojakelussa, johon Digita on
valmistautunut jo kauan.

 

”Teräväpiirtolähetyksiin
varatuissa VHF-verkoissa kustannustaso tulee olemaan alempi verrattuna nykyisiin
UHF-verkkoihin, koska verkko voidaan toteuttaa pienemmällä määrällä lähettimiä.
Tältä osin siis jakeluhinnat laskevat nykyisestään joka tapauksessa. Digitalla
on jo valmiina keskeisten asiakkaiden kanssa valmisteltu jakelukustannusmalli,
jonka avulla Digita ja toimijat yhdessä kykenevät rakentamaan menestyvät
teräväpiirtopalveluiden antenniverkot Suomeen”, sanoo liiketoimintajohtaja Timo
Kiiskinen
.

 

Digitan nykyistä tasapuolista ja kustannusvastaavaa hinnoittelukäytäntöä
valvoo Viestintävirasto. Tämä on taannut asiakkaille kustannuksiin ja
kohtuulliseen tuottoon perustuvat jakelukustannukset.

 

Digita ja TDF-ryhmä on panostanut merkittävästi koko maan kattavaan
tv-jakeluverkkoinfrastruktuuriin Suomessa. ”Yli 400 miljoonan euron investoinnit
verkkoinfrastruktuuriin ovat olleet toimialan ylivoimaisesti suurimmat
investoinnit suomalaiseen digitaaliseen televisioon. Raskaiden alkuvuosien
jälkeen Digita on vastuullisella toiminnan tehostamisella ja kehittämisellä
varmistanut työpaikat sadoille ihmisille. Samalla Digita on pystynyt tarjoamaan
asiakkailleen kattavia ja erittäin luotettavia digitaalisen television
jakeluverkkoja”, Kiiskinen toteaa.

 

Etusijalla alan kilpailu
vai kuluttaja?

 

Digita on tuonut toistuvasti esiin sen, että varsinainen kilpailu tullaan
käymään jakeluteknologioiden välillä. Seuraavan toimilupakauden (2010-2016)
aikana antenniverkko haastetaan hyvin vahvasti IPTV:n, satelliitin ja
kaapeli-tv:n taholta.

 

”Antenniverkon rajallinen kapasiteetti eli taajuudet tulee käyttää
keskitetysti ja tehokkaasti, jotta muiden jakeluteiden haasteeseen voidaan
vastata. Lisäksi Suomen väestöpohja ja sitä kautta rajallinen markkinan koko
eivät mahdollista kilpailua jakelutekniikalla, joka tarkoittaisi esimerkiksi
kahden erillisen antennin asentamista kotitalouteen. Muun muassa näistä syistä
johtuen päädyttiin tv:n digitalisointivaiheessa siihen, että jakelutekniikkaa ja
verkkojen toteutusta ei hajauteta”, Kiiskinen korostaa. 

 

 

Lisätietoja:

·        
liiketoimintajohtaja
Timo Kiiskinen, Digita Oy, p. 040 568 2646, etunimi.sukunimi@digita.fi

·        
tekninen
johtaja Kari Risberg, Digita Oy, p. 040 543 9214, etunimi.sukunimi@digita.fi

 

 

 

TAUSTATIETOA

 

Teräväpiirtotelevisio
lyhyesti

Teräväpiirtotelevisio eli HDTV (High-definition television) tarkoittaa
uuden sukupolven televisiotekniikalla varustettua televisiota. HDTV eroaa
aikaisemmasta SDTV:stä (Standard-definition television) huomattavasti
tarkemmalla kuvalla. SDTV:n tukeman PAL-järjestelmän resoluutio eli kuvan
tarkkuus on parhaimmillaan 720×576 pikseliä. HDTV puolestaan mahdollistaa jopa
1920×1080 pikselin resoluution.

 

Digitaaliset HDTV-lähetykset eroavat aikaisemman tekniikan lähetyksistä
siten, että ne lähetetään ainoastaan 16:9-kuvasuhteessa. Varsinaiseen
lähetystekniikkaan ei tule muutosta, vaikka HDTV-lähetykset ovat lähes viisi
kertaa tarkempia kuin SDTV-lähetykset.

 

Verkkotoimilupaprosessi

Liikenne- ja
viestintäministeriö on julistanut haettaviksi kaksi verkkotoimilupaa (kaksi
kanavanippua) teräväpiirtolähetystoimintaan antenni-tv-lähetysverkossa.
Valtioneuvosto myöntää verkkotoimiluvat ajalle 1.9.2009-31.12.2016.
Toimilupaehtojen mukaan teräväpiirto-tv-verkon tulee kattaa vähintään 60 %
manner-Suomen väestöstä vuoden 2011 loppuun mennessä. Kahden uuden
teräväpiirtokanavanipun verkko-operaattoritoimilupia haki neljä eri yritystä eli
Anvia, Digita Oy, DNA Oy ja Telemast Nordic Oy. Päätöstä toimiluvista
odotetaan kesäkuussa 2009. Ministeriö
valmistelee parhaillaan ohjelmistolupien asettamista haettaviksi näihin samoihin
kanavanippuihin.

 

AntenniTV-jakeluverkko

Jakeluverkoista ainoastaan antenniverkko tarjoaa tällä hetkellä
liittymismahdollisuuden ja sitä kautta vapaasti vastaanotettavat kanavat
kuluttajalle ilmaiseksi. Kaikissa muissa jakeluteissä kuluttaja maksaa joko
suoraan tai vaikkapa yhtiövastikkeen kautta kuukausittaista liittymämaksua tv:n
peruspalveluihin. Näissä verkoissa jakelukustannuksen maksavat kuluttajat.
Antenniverkossa jakelukustannuksen kantavat tv-yhtiöt, joilla on suuri intressi
ja mahdollisuus pitää antenniverkon jakelukustannukset kohtuullisina ilman
kilpailuakin. Tv-yhtiöiden intressiä tukee myös Digitan HMV-aseman asettamat
velvoitteet hinnoittelusta. Nyt mukana olevista hakijoista Anvia ja DNA toimivat
jo kuluttajarahoitteisessa tv-jakelutoiminnassa.

 

 

Digita Oy

Digita Oy on Suomen
johtava langattomien viestintäverkkojen verkko-operaattori sekä merkittävä
tietoliikenneverkkojen ja verkkoinfrastruktuurin kehittäjä. Digitan maan kattava
organisaatio varmistaa palveluiden korkean laadun ympäri vuorokauden. Digitan
asiakkaita ovat tv- ja radioyhtiöt sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattorit.
Yhtiössä työskentelee 380 henkilöä. Digita on suomalainen yhtiö, joka kuuluu
eurooppalaiseen TDF-konserniin.

www.digita.fi