Radio- ja tv-arkistointi käynnistyy Kansallisessa audiovisuaalisessa arkistossa (KAVA). Arkistointi tulee paitsi mullistamaan maamme mediatutkimuksen myös säilyttämään radio- ja tv-kulttuuriperinnön niin meille kuin tulevillekin sukupolville.

KAVA on vastikään solminut historiallisen
kaappausjärjestelmäsopimuksen Digita Oy:n kanssa. Kyseessä on Suomen oloissa jo
mittavuudessaankin ainutlaatuinen yhteistyö. Kaappausjärjestelmäsopimus KAVA:n
kanssa on Digitalle merkittävä laajennus.

”Uskomme vahvasti siihen, että olemme
kilpailukykyinen ja luotettava vaihtoehto myös monessa muussa median
välittämiseen, käsittelyyn ja hallintaan liittyvissä palveluissa”, toteaa
liiketoimintajohtaja Timo Kiiskinen Digitasta.

Koekaappaukset eli testitallennukset kotimaisten
radio- ja tv-kanavien lähetysvirrasta aloitetaan marras-joulukuussa.
Täysimääräiset tallennukset aloitetaan 1.1.2009. Tarkoituksena on rakentaa
palvelu ensisijaisesti tutkijoita mutta myös muuta yleisöä varten.

Ihanteellisin vaihtoehto olisi tallentaa koko
suomalainen radio- ja tv-lähetysten kirjo, mutta Kansallisen audiovisuaalisen
arkiston käytettävissä olevat tekniset ja taloudelliset resurssit eivät
mahdollista kaikkien lähetettyjen ohjelmistojen tallentamista kokonaisuudessaan.
Siksi tallennettavien ohjelmistojen määrää on rajattava.

Suomessa television katselu on keskittynyt
voimakkaasti muutamille kanaville. Näin ollen muutaman televisiokanavan
ohjelmistojen kaikkien lähetysten tallentamisella voidaan saada tutkimuksen
käyttöön kokonaisuudessaan se ohjelmisto, johon pääosa suomalaisten
televisionkatselusta on kohdistunut. Tämän perusteella KAVA tallentaa 10 eniten
katsotun televisiokanavan lähetykset kokonaisuudessaan.
 
Radion kohdalla
tasapuolisuuden takaa se, että viisi Ylen valtakunnallista pääkanavaa
tallennetaan kokonaisuudessaan sisältäen kaksi ruotsinkielistä kanavaa. Kieli-
ja kulttuuripoliittisin perustein tallennetaan myös YLE Saamen radio. Lisäksi
juridisen statuksen ja laajan kuuluvuusalueen perusteella kaikki
toimiluvanvaraiset valtakunnalliset tai siihen rinnastettavat radiokanavat
tallennetaan 50%:sti.

Lisäksi kaikkien muiden kotimaista ohjelmaa
aktiivisesti tuottavien valtakunnallisten ja alueellisten televisio- ja
radiokanavien lähetyksistä tallennetaan viikon mittaiset näytteet
vuosittain.

Yllättävien kansallisten ja kansainvälisten
tapahtumien (esim. Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat, terrori-iskut 11.9.2001)
varalta KAVA varautuu tallentamaan radio- ja tv-ohjelmistoja tilapäisesti
suunnitelmaa laajemmin. Erilaiset poikkeustilat ja niiden käsittely mediassa
kiinnostavat tutkijoita laajalti.

Järjestelmällinen arkistointi avaa kanavat
tutkimukselle syksyllä 2009, jolloin W-Create Oy:n luoma ohjelmatiedon
hallintajärjestelmä on tutkijoiden käytössä. KAVA ja W-Create allekirjoittivat
metadata-järjestelmäsopimuksen 1.9.2008.

Metadatan eli ohjelmatietojen hallinnoinnista vastaa
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, jonka vastuulla on myös tallennus- ja
suoratoistojärjestelmän rakentaminen. Radio- ja tv-ohjelmat tullaan
pääsääntöisesti arkistoi-maan CSC:n levyjärjestelmään. Alustavien arvioiden
mukaan tv ja radio tulevat vuosittain tuottamaan noin 70 teratavua materiaalia.
CSC:n tallennuskapasiteetti on yli 800 teratavua, ja määrä kasvaa koko
ajan.

Digita / Viestintä