Radio Dein
kuuluvuus on laajentunut Kristiinankaupunkiin tiistaina 18.2.2014. Radio Deitä
voi alueella kuunnella taajuudella 89,5MHz. Radio Dein lähetystä lähetetään
Pyhävuoren radioasemalta ja sen kuuluvuusalueen voi tarkastaa Digitan
karttapalvelusta www.digita.fi/karttapalvelu.

Digita/Viestintä