Punkalaitumen vesihuoltolaitos on aloittanut vesihuollon digitalisoinnin Digitan vesihuollolle suunnitellun kokonaisratkaisun avulla. Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuva IoT-verkko ja vesiyhtiöille suunniteltu OmaVesi-palvelu takaavat vaivattoman ja kustannustehokkaan siirtymisen veden etäluennan piiriin. Punkalaitumen vesihuoltolaitoksen ja Digitan välinen sopimus mahdollistaa kauan odotetun siirtymisen digiaikaan.

Digitalisoinnin taustalla oli tarve etsiä parempi vuotovahti käytössä olleen tilalle. Lisäksi Punkalaitumen alueella oli edessä vanhentuvien vesimittareiden vaihto uusiin, joten etäluettaviin vesimittareihin siirtyminen oli tässä kohtaa luonnollinen valinta. Vesihuollon digitalisointi tuo kunnalle monenlaisia hyötyjä: laskettujen kustannussäästöjen lisäksi työaikaa vapautuu muuhun käyttöön, kun mittarien lukemiset ja laskutustyöt vähenevät. Digitan tarjoama OmaVesi-palvelu keskustelee myös kunnalla käytössä olevan laskutusohjelman kanssa, jolloin vesilaskutus saadaan pyörimään reaaliaikaisesti asiakkaan suuntaan ja arviolaskutuksesta voidaan luopua. ”Nyt voimme sanoa siirtyvämme digiloikalla nykyaikaan”, kertoo Punkalaitumen vesihuoltolaitoksen työpäällikkö Marko Juurikivi.

Sopimuksen myötä tulevaisuuden toiveena on digitalisoinnista koituvat kustannussäästöt ja nykyisten toimintamallien sujuvoittaminen. Siirtyminen nykyaikaan mahdollistaa myös asiakkaiden entistä paremman palvelun.

”Tarjoamme kokonaisratkaisun, joka sisältää etäluettavien vesimittareiden tiedonsiirron Digitan toimintavarman IoT-verkon kautta ja OmaVesi-palvelun, josta hyötyvät sekä vesiyhtiö että loppuasiakkaat”, kuvailee Digitan IoT-palveluiden myyntipäällikkö Mona Miettinen.

Digitan OmaVesi-palvelu on vesiyhtiöille suunniteltu pilvipalveluna toimiva etäluettavien vesimittarien lisäpalvelu. Palvelusta voi seurata esimerkiksi päävesimittareiden kulutusta, saada hälytyksiä putkien vuodoista tai poikkeavasta vedenkulutuksesta sekä siirtää mittarilukemat suoraan laskutukseen. OmaVesi-palvelun avulla vesiyhtiö pystyy tarjoamaan myös omille asiakkailleen entistä parempaa palvelutasoa. Seurantanäkymiä voidaan jakaa myös loppukäyttäjälle ja siten auttaa heitä lisäämään tietoisuutta vedenkulutuksestaan. Loppukäyttäjä voi asettaa palveluun erilaisia hälytyksiä joko sähköpostiin tai tekstiviestitse, esimerkiksi jos älyvesimittari ilmoittaa palveluun vuodosta tai päivittäinen vedenkulutus ylittää normaalin kulutuksen. OmaVesi-palvelussa noudatetaan GDPR-asetuksia, ja loppukäyttäjät näkevät palvelussa vain omien mittareidensa tiedot.

Median yhteydenotot:

Punkalaitumen vesihuoltolaitos, Marko Juurikivi, työpäällikkö, p. 040 643 3456, marko.juurikivi@punkalaidun.fi

Digita Oy, Mona Miettinen, myyntipäällikkö, p. 0400 721 700, mona.miettinen@digita.fi

Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitos toimii kunnallisena vesilaitoksena, jonka raakavedenhankinta tehdään kahdelta omalta vedenottamolta ja lisäksi vettä hankitaan ostamalla Humppilan vesihuolto Oy:ltä. Jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Huittisten Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä oli vuoden 2020 lopussa 665 kpl. Lisäksi vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä noin 70:lle Urjalan kunnassa asuvalle asiakkaalle.

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa, toimii antenniverkon maksu-tv-operaattorina, sekä kehittää tulevaisuuden broadcasting-palveluja. Digitan tietoliikennepalveluita ovat privaattiverkot, sisäpeittoratkaisut, tietoliikenteen kattopaikkojen hallintapalvelut sekä esineiden internet (IoT) ja konesalipalvelut. Palveluita tarjotaan mediayhtiöille, kuluttajille, matkapuhelinoperaattoreille, teollisuudelle, infrastruktuuriyhtiöille sekä kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa.