Viestintäviraston teettämän ja Pöyry Telecom Oy:n toteuttaman asiantuntijaselvityksen yhteenvetona todetaan, että Digitan toimittamien digitaalisten televisiopalveluiden hinnoittelu on kustannussuuntautunutta.

Pöyry Telecom tutki Digitan hinnoittelua ja sen taustalla olevaa kustannuslaskentaa syksystä 2010 alkaen ja keräsi samalla ulkopuolista vertailutietoa kustannusten ja toimintaan sitoutuneen pääoman ja käyttöomaisuuden osalta.

 

”Pöyryn selvitys oli perusteellinen ja sen johtopäätökset voimassa olevien hinnastojen osalta selkeät. Olemme noudattaneet meille asetettuja velvoitteita asianmukaisesti ja osoittaneet, että hinnoittelumme on kustannussuuntautunutta”, sanoo Digitan varatoimitusjohtaja Ilkka Kivisaari.

 

Viestintävirasto jatkaa vuonna 2010 käynnistettyä työtä säänneltyjen tukkutuotteiden hinnoittelun arviointiperiaatteiden kehittämiseksi. Virasto kuulee laajasti toimialaa arviointiperiaatteiden kehittämisen yhteydessä ja ottaa huomioon muun muassa Pöyryn tekemässä asiantuntijaselvityksessä esitettyjä kehittämisehdotuksia.

 

Digita/Viestintä