Pieksämäen kaupunki ja teknologiayhtiö Digita Oy ovat sopineet Pieksämäen kaupungin palvelukiinteistöjen hyödyntämisestä tulevaisuuden mobiiliverkkojen kehittämisessä. Pieksämäen kaupungilla on erityyppisiä kiinteistöjä, joita voidaan hyödyntää mobiiliverkkojen tukiasemapaikkoina.

Digitaalisen infrastruktuurin merkitys korostuu toimiville tietoliikenneyhteyksille asetettujen vaatimusten kasvaessa. Älykkäät kiinteistöt yleistyvät ja kiinteistöissä käytettävien langattomien verkkoyhteyksien liikennemäärä kasvaa rajusti.

”Pieksämäen kaupungille on keskeistä varmistaa digitalisaatiokehityksen mahdollistavat mobiiliyhteydet kaupungissa. Haluamme samalla varmistaa, että mobiili-infrastruktuuria kehitetään turvallisesti kiinteistöjen käyttäjät ja kiinteistöt huomioiden”, kertoo Pieksämäen kaupungin talotekninen asiantuntija Jukka Salovainio. ”Halusimme tähän tehtävään kumppaniksemme asiantuntevan ja osaavan kumppanin Digitan. Näin voimme itse keskittyä ydintehtäväämme”, jatkaa Salovainio.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Pieksämäen kaupungin kanssa alkavaan yhteistyöhön, jonka ansiosta voimme lisätä laadukkaan digitaalisen infrastruktuurin tarjontaa mobiilioperaattoreille ja muille mobiiliverkkoa rakentaville toimijoille nyt myös Pieksämäen alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Digita tekee sopimukset operaattoreiden kanssa ja vastaa jatkossa kaikista Telecom-toimintaan liittyvästä vuokrauksesta ja sopimushallinnasta”, kertoo Digitan operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala.

Median yhteydenotot

Pieksämäen kaupunki, talotekninen asiantuntija Jukka Salovainio, p. 044 368 6700, jukka.salovainio@pieksamaki.fi

Digita Oy, operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala, p. 0400 549 023, markus.ala-hautala(a)digita.fi

Etelä-Savon maakunnassa sijaitseva Pieksämäki on aktiivinen ja viihtyisä vajaan 18 000 asukkaan puistokaupunki, joka on useimmille tuttu rautateiden risteysasemana. Junan ikkunasta avautuu kuitenkin vain pieni osa yli 440-vuotiaasta kaupungista.Pieksämäki on kaupunki, jossa yrityselämä katsoo tulevaisuuteen. Yritykset toimivat kaupungin kehityksen moottoreina. Useat yritykset ovat investoineet uusiin koneisiin ja laitteisiin uskoen vahvasti tulevaisuuteen. Kasvavat ja kasvua haluavat yritykset ovat tärkeitä, sillä ne työllistävät ja lisäävät alueen elinvoimaa. Teknologia- ja elintarviketeollisuus, kauppa ja rakentaminen työllistävät Pieksämäellä, mutta eniten työpaikkoja on hyvinvointi- ja hoiva-alalla. Myös alueen koulutusorganisaatiot työllistävät runsaasti alan ammattilaisia. www.pieksamaki.fi

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen ja tukiasemapaikkojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuri-yhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi