Oulun kaupunki ja teknologiayhtiö Digita Oy ovat käynnistäneet yhteistyön, jossa selvitetään IoT-teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia laajasti Oulun kaupungin eri toiminnoissa. Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa esineiden internetin eli IoT-verkkoa on tarkoitus hyödyntää vesihuollossa. Lisäksi tutkitaan IoT:n hyödyntämistä muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kiinteistöjen kunnossapidossa.

”Kaupunkistrategiamme mukaisesti hyödynnämme rohkeasti digitalisaation mahdollisuudet ja kehittämme tapoja tehostaa Oulun kaupungin toimintaa. Olemme lähteneet liikkeelle vesihuollon digitalisoinnista, mutta tarkoituksenamme on laajentaa yhteistyö kattamaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kiinteistöjen kunnossapitoa ja tilojen elinkaaren hallintaa”, kertoo Oulun kaupungin ICT-ratkaisupäällikkö Hannu Kallinen. ”Haluamme kerätä dataa eri kohteista ja jalostaa sitä johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Hyödynnämme IoT-päätelaitteita siellä missä se on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Tähtäämme Digitan kanssa aitoon partneruuteen digitalisoinnissa”, jatkaa Kallinen.

”Digitan LoRaWAN-verkko on paras vaihtoehto testaamistamme teknologioista vesihuollon tarpeisiin, sillä haastavissa olosuhteissa LoRa-signaalin läpäisevyys on erinomainen. Näin pääsemme vesihuollossa reaaliaikaiseen kulutustietoon, joka mahdollistaa laskutuksen tehostamisen. Hyödynnämme jo nyt sensoriikkaa esimerkiksi erilaisten
kiinteistön sisätilojen suureiden (mm. co2) mittaamiseen. Mielestämme on tärkeää tiedostaa teknologian tuomat mahdollisuudet tehostaa toimintaa ja parantaa palvelujen vaikuttavuutta. Tutkimme potentiaalisia IoT-teknologian käyttökohteita aktiivisti ja tulemme arvioimaan esimerkiksi sensoreiden välittämän datan hyödyntämistä vanhustenhuollossa”, avaa Kallinen toteutettuja ja tulevia käyttökohteita.

”Olemme erittäin iloisia Oulun kaupungin kanssa käynnistyvästä laajasta yhteistyöstä. On hienoa päästä kehittämään yhdessä Oulun kaupungin kanssa uusia innovatiivisia ratkaisuja tehostamaan kaupungin toimintaa ja helpottamaan/sujuvoittamaan kaupunkilaisten arkea. LoRaWAN- verkkomme ja Suomessa nopeasti laajenevan IoT-ekosysteemin avulla on mutkatonta ja nopeaa käynnistää pilotteja erilaisissa kohteissa ja arvioida mittauskohteista saatavan datan hyödyllisyyttä”, kertoo Digitan IoT-liiketoiminnan johtaja Ari Kuukka.

Digita on vakaa kotimainen toimija, jolla on esineiden internetiä eli IoT:ta varten valmis infrastruktuuri tarjolla palvelualustaksi kumppaneidensa ratkaisuille. Digita hyödyntää verkon rakentamisessa omia korkeita radio- ja tv-mastojaan. Vuoden 2019 aikana verkko kattaa yli 500 tukiasemaa ja verkkoa laajennetaan asiakastarpeiden mukaan.

Oulun kaupungintalo. © Oulun kaupunki%MCEPASTEBIN%

Median yhteydenotot

Oulun kaupunki,
ICT-päällikkö Hannu Kallinen, p. 050 527 6400, hannu.kallinen(a)ouka.fi

Digita Oy, Ari
Kuukka, johtaja, IoT-palvelut, p. 040 149 7942, ari.kuukka(a)digita.fi

Digita
omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi, www.digitamahdollistaa.fi