Naantalin vesihuoltolaitos ja Digita ovat solmineet viiden vuoden sopimuksen vesihuoltolaitoksen palveluiden digitalisoinnista Digitan tarjoaman LoRaWAN-verkon avulla. Yhteistyö saa jatkoa hyvin onnistuneen pilottivaiheen jälkeen, ja tarkoituksena onkin yhtenäistää mittarikantaa uusilla LoRa-mittareilla.

Naantalin alueen kuntaliitosten myötä Naantalin vesihuoltolaitoksen jakelualueet ovat laajentuneet merkittävästi. Vettä jaeltiin vuonna 2018 3971 käyttöpaikkaan, joista osa sijaitsee haja-asutusalueilla tai
saaristossa pidemmän matkan päässä.

Naantalilla on ollut haasteita toivottujen veden digitalisointiin liittyvien uudistusten osalta, sillä kannattavan vaihtoehdon löytyminen esimerkiksi veden etäluennalle ja kaukovalvonnalle on ollut vaikeaa. Erilaiset kokeilut ovat kaatuneet siihen, että haja-asutusalueilla ei ole ollut toimivaa verkkoa tai se olisi pitänyt rakentaa itse.

”Haja-asutusalueiden mittaroinneissa ja verkostonvalvonnassa Digitan IoT-verkko on ollut kuin lottovoitto meille”, kertoo Naantalin vesihuoltolaitoksen erikoisammattimies Matti Hiltunen. Hiltusen mukaan Digita oli ainoa toimija, joka rakensi nopealla aikataululla toimivan IoT-verkon alueille, mistä se on ennen puuttunut kokonaan. ”Digitan IoT-verkon avulla olemme pystyneet tehostamaan vesilaskutustamme ja verkoston seurantaa, olemme jopa havainneet muutaman vuodon seurantatietoja tarkastelemalla”, kertoo Hiltunen.

”Pääsimme esittelemään Digitan IoT-palveluita Naantaliin ja melko pian tapaamisen jälkeen olikin pilottivaihe käynnistetty. Pystyimme tarjoamaan verkon rakennuksen nopealla aikataululla ja onnistuneen pilottivaiheen myötä yhteistyömme jatkuu Naantalin vesihuoltolaitoksen digitalisoinnin parissa”, kertoo Digitan IoT-myyntipäällikkö Mona Miettinen.

”Naantalin vesihuoltolaitoksen ennakkoluuloton ja rohkea lähestymistapa on edesauttanut oman palvelumme kehittämistä ja olemme onnistuneesti pystyneet kehittämään rajapintojamme laskutusjärjestelmiin. Heillä on ollut hyviä ideoita uusista käyttötavoista myös etäluettavien mittareiden
käyttökohteissa”, lisää Digitan IoT-projektipäällikkö Tuomo Hörkkö.

”Digitan IoT-verkon ja LoRa-mittareiden avulla olemme pystyneet laskuttamaan asiakkaita kuukausikulutuksen mukaisesti. Tämä on laskutettavien kannalta selkeämpää ja sekä laskuttaja että laskutettavat ovat olleet tyytyväisiä ratkaisuun. On erittäin tärkeää, että on oikeanlainen yhteistyökumppani takaamassa vesihuollon toimintavarmuutta”, jatkaa Hiltunen.

Median yhteystiedot

Naantalin vesihuoltolaitos, erikoisammattimies Matti Hiltunen, p.
050 339 0528, matti.hiltunen(a)naantali.fi

Digita Oy, myyntipäällikkö Mona
Miettinen, p. 0400 721 700, mona.miettinen(a)digita.fi

Naantalin vesihuoltolaitos huolehtii käyttöveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen kunnossapidosta sekä jäte- ja sadevesien poisjohtamisesta. Vesihuoltolaitos tekee sopimukset kiinteistön liittämisestä yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä valvoo liittyvien kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen asennustöitä. Naantali hankkii vetensä Turun Seudun Vesi Oy:ltä. Jätevedet käsitellään Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen puhdistamolla.

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee
valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi, www.digitamahdollistaa.fi