Yksityisten rakennelmien käyttö luvatta on kiellettyä ja luvattomat käyttäjät ovat vastuussa aiheuttaessaan vahinkoja rakenteille. Erittäin tärkeää on huomioida, että radiomastoon kiipeäminen on omalle terveydelle hengenvaarallista ilman asianmukaisia varusteita ja ennakkovalmisteluja. Mastoissa on aina suurtehoisia lähettimiä, joiden säteilemä teho saattaa ylittää moninkertaisesti työntekijäaltistukselle asetetun rajan 0,4 wattia per kilogramma (tai 10W/m2). Jos tämä arvo ylittyy vaikkapa 10–20 kertaisesti, puhutaan jo hengenvaarallista säteilyannoksista.

Työntekijöiden kiivetessä mastoon asennus- tai huoltotöitä tekemään lähettimet sammutetaan aina tai niiden säteilytehoa pienennetään huomattavasti niin että mastossa kiipeily on turvallista. Lisäksi työntekijöillä on henkilökohtaiset säteilyilmaisimet, jotka varoittavat aina liian suuren säteilykentän vaikutusalueelle joutumisesta.

Säteily ei kuitenkaan ole ainoa riskitekijä, joka kiipeilijää uhkaa: palovammat, lihaskrampit, putoamisriski ja korkeuksissa lamaantuminen ovat merkittäviä tekijöitä kiipeilijän turvallisuudelle.

Digitan radio- ja tv-asemilla on videovalvonta. Laittomista mastoon nousuista tehdään aina poliisille rikosilmoitus julkisrauhan rikkomisesta tai myös vaaran aiheuttamisesta. Poliisi pyrkii selvittämään epäillyt henkilöt, kirjaamaan heidän tietonsa ylös ja asia tutkitaan asianomistajan jatkotoimenpiteitä varten, esimerkkinä vaikka vaaran tai vahingon aiheuttaminen.