Limingan Vesihuolto Oy ja Digita Oy ovat allekirjoittaneet 10-vuotisen sopimuksen veden etäluentaan sekä vesi-infrastruktuurin digitalisointiin liittyen. Limingan Vesihuolto päätti kuuden kuukauden pilotin jälkeen lähteä täysillä mukaan viemään vesihuoltoa uudelle aikakaudelle.

”Millään vesiyhtiöllä ei ole varaa jäädä digitalisoinnin ulkopuolelle”, toteaa toimitusjohtaja Katja Arvola. ”Kaikilla toimijoilla on haasteita  työntekijäresurssien riittävyyden kanssa. Vesimittareiden etäluenta vapauttaa resursseja yhtiön kannalta merkityksellisempiin tehtäviin kuten palvelukehitykseen. Etäluenta myös vähentää virheitä, selkeyttää laskutusta ja mahdollistaa tasaisen tulovirran laskutuksen tapahtuessa kuukausittain”, summaa Arvola veden etäluennasta yhtiölle syntyviä hyötyjä. ”Ja mikä tärkeintä, asiakkaamme ovat tyytyväisiä, kun maksavat vedestä käytön mukaan”, lisää Arvola.

”Rohkaisen lähtemään mukaan kehittämään omaa toimintaa. Vesihuollon digitalisointi ei ole kustannuskysymys vaan kyse on asennemuutoksesta ja nykyisten toimintamallien kyseenalaistamisesta”, sanoo Arvola. Digitalisoinnin toimintamalli on valmiina ja kaikilla projektissa mukana olleilla toimijoilla, Digitalla, Onnisella, Suomen Vesitiedolla ja Kalibrolla on ollut yhteisen kehittämisen tahto ja kukin toimija on omassa roolissaan auttanut meitä eteenpäin”, kiittää Arvola.

”Digita on ollut aidosti kiinnostunut yhtiöstämme ja yhtiöllä on IoT-  asiantuntemuksen lisäksi asiakaslähtöinen kehittämishalukkuus”, lisää Arvola. ”Tulemme digitalisoimaan Limingan vesihuoltoverkoston asiakasrajapinnan, kuudessa vuodessa koko vanha mittarikantamme on uusiutunut”.

”Meillä on ollut ilo tehdä yhteistyötä Limingan Vesihuollon kanssa ja olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme nyt jatkamaan toiminnan kehitystä innovatiivisen asiakkaamme kanssa”, kiittää Digitan myyntipäällikkö Mona Miettinen. ”Olemme luoneet toimialalle  ekosysteemin, jonka ansiosta asiakkaamme pääsevät nopeasti käynnistämään pilotin. Ekosysteemiin kuuluu Digitan IoT-verkon lisäksi älykkäiden vesimittareiden maahantuojia ja jakelijoita sekä järjestelmätoimittajia, jotka mahdollistavat kulutustietojen tallentamisen järjestelmiin ja laskutuksen sen pohjalta”, kertoo Mona Miettinen.

Digita on mukana Yhdyskuntatekniikan näyttelyssä Jyväskylässä
15.-16.5.2019. Tervetuloa tapaamaan osastolle B443.

Median yhteydenotot:

Limingan Vesihuolto Oy, toimitusjohtaja Katja Arvola,
katja.arvola(at)liminganvesihuolto.fi, p. 0401619343.

Digita Oy, myyntipäällikkö Mona Miettinen, mona.miettinen(at)digita.fi, p.040 072 1700

Limingan Vesihuolto Yhtiön tarkoituksena on yleishyödyllisellä pohjalla toimien rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vedenhankintalaitosta vesijohtoveden hankkimiseksi ja jakamiseksi suoraan kuluttajille Limingan ja Tyrnävän kunnan Temmeksen kylässä sekä Rantsilan kunnan pohjoisosassa, sekä viemärilaitosta viemäriveden poisjohtamiseksi ja puhdistamiseksi sellaisin ehdoin, että vesijohdon ja viemärin käyttö elvyttää alueen tuotannollista toimintaa ja lisää sen hyvinvointia.

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton  ietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa.