Bitcoin-maksuliikennettä antenni-tv:ssä
välittävä Kryptoradio-projekti aloittaa koelähetyksensä 1.9.2014. Lähettäminen
tapahtuu 90:ltä Digitan tv-asemalta samanaikaisesti, ja lähetys on vastaanotettavissa
koko Suomessa pohjoisinta Lappia ja Ahvenanmaata lukuunottamatta. Koelähetyksen
aikana testataan digi-tv-verkon soveltuvuutta maksuliikennetiedon välittämiseen
ja kehitetään sitä hyödyntäviä sovelluksia. Koelähetys kestää lokakuun loppuun
saakka.


Lähetettävä aineisto koostuu
Bitcoin-järjestelmän transaktioista, blokeista ja vaihtokurssista suhteessa
yleisimpiin valuuttoihin. Näiden tietojen avulla on mahdollista vastaanottaa ja
seurata Bitcoin-maksuja ilman Internet-yhteyttä, mikä lisää maksujen
vastaanottamisen luotettavuutta. Bitcoinin ohella lähetetään myös suomalaisen
FIMK-vertaisvaluutan transaktioita.

Koelähetyksen aikana kuka tahansa voi
kehittää Kryptoradiota hyödyntäviä sovelluksia. Tätä edistääkseen Helsinki
Hacklab järjestää yhdessä Koodilehdon kanssa Kryptoradion kehittäjien
tapaamisen Helsingin Kaupunkiverstaalla sunnuntaina 07.09.2014 alkaen klo
10:00. Tapahtumassa esitellään Kryptoradion toimintaa ja suunnitellaan sitä
hyödyntäviä laitteita ja sovelluksia.

“On mielenkiintoista ja innostavaa olla mukana uusien
mahdollisuuksien avaajana. Antenni-tv-verkko on elinvoimainen ja on hienoa
huomata, että sitä voidaan hyödyntää mitä monipuolisimmin.  Tartumme
Digitassa rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin ja tämä on hieno mahdollisuus
kehittää myös omaa osaamistamme yhdessä Koodilehdon kanssa”, kertoo
liiketoimintojen ja palveluiden johtaja Markus Ala-Hautala Digitasta.

Koodilehto on jyväskyläläinen ohjelmistoalan
yritys, jonka monialaiset ammattilaiset yhdistävät avoimia teknologioita
asiakkaidensa hyödyksi. Krypto FIN ry on kehittänyt FIMK-järjestelmän ja pyrkii
edistämään sen käyttöä. Digita on langattomien viestintäverkkojen
verkko-operaattori, joka hallinnoi maanpäällisiä radio- ja tv-verkkoja
lähetysasemineen ja mastoineen. Helsinki Hacklab ry pyrkii kehittämään ja
edistämään jäsentensä sekä lähiseutunsa tieteellisiä, teknillisiä, taiteellisia
sekä kädentaidollisia harrastusmahdollisuuksia.

Digita/Viestintä