Digita Oy on täydentänyt digitaalista televisiolähetysverkkoa eli kanavanippuja A ja B koko Suomen alueella 36 täytelähettimellä. Näistä yksi on rakennettu Koittiin Hartolan ja Koitin alueen digitaalisten televisiolähetysten näkyvyyden parantamiseksi.

Täytelähetinpaikkojen valinta on tehty yhteistyössä televisioyhtiöiden kanssa viime syksynä. Täytelähettimet otetaan käyttöön toukokuun alussa.

 

Koitissa ei ole aiemmin ollut analogista alilähetintä. Sinne on rakennettu uusi digitaalinen täytelähetinasema, joka tukee Lahden pääasemaa. Koitissa A-kanavanipun ohjelmat lähetetään kanavalla 26 ja B-kanavanipun ohjelmat kanavalla 37. Tällä alueella antennitalouksien on digitaalisten lähetysten vastaanottamista varten suunnattava antenninsa uudelleen kohti uutta täytelähetinasemaa. Täytelähettimien sijainnin voi tarkistaa Internetistä www.digitv.fi -sivuston karttapalvelusta.

 

Kanavanippu A:n televisiokanavia ovat YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5, YLE Ekstra ja YLE Teema. Kanavanippu B:n kanavia ovat MTV3, MTV3 MAX (maksullinen), Subtv, Subtv Juniori/Subtv Leffa (maksullisia), Nelonen ja JIM.

 

Täytelähettimien lisäyksen jälkeenkin näkyvyysalueiden sisäpuolella saattaa olla yleensä maastosta johtuvia katve- ja aukkopaikkoja, joilla lähetysten vastaanotto ei ole mahdollista normaaleilla vastaanottoantennijärjestelmillä. Katvealueita on ympäri Suomea, ja alueet ovat yleensä hyvin pieniä.

 

Digita kartoittaa jatkuvasti mahdollisia katvealueita. ”Pientaloasukkaat voivat tehdä katvealueilmoituksen Internetissä osoitteessa www.digitv.fi. Katvealueilmoitusten perusteella Digita tekee tarkempia kenttämittauksia ja tarjoaa erilaisia teknisiä ratkaisuja pientaloille ja taloyhteisöille. Näistä ratkaisuista Digita tiedottaa tarkemmin, kun uudet täytelähettimet on otettu käyttöön ja nähdään täytelähettimien todellinen vaikutus”, toteaa liiketoimintajohtaja Timo Kiiskinen.

Vastaanottoantenni kohti täytelähetinasemaa

Mikäli digi-tv-lähetysten vastaanotto ei onnistu pääaseman suunnalta, kannattaa vastaanottoantenni suunnata täytelähetinasemaa kohti. Aina paras signaalitaso ei löydy suoraan aseman suunnasta, vaan myös heijastukset kannattaa yrittää hyödyntää. Lisäksi kannattaa varmistaa, että vastaanottoantennijärjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset.

 

Antennin tulee olla UHF-kelpoinen eli sen tulee kattaa kanavat 21 – 69. Usein pienikin antennin suunnan muutos, antennin nosto tai siirtäminen tuo paremman kuvan, mikäli antenni on hyväkuntoinen ja se on asennettu oikein. Ongelmallisissa tapauksissa on aina suositeltavaa ottaa yhteys antenniliikkeeseen.

 

Antennin suuntauksessa auttaa Digitan Internet-karttapalvelu, joka löytyy osoitteesta www.digitv.fi/karttapalvelu. Digitv.fi -sivustolta löytyy myös tietoa antennijärjestelmistä sekä Pientalon antenniopas, jota voi tilata sähköpostitse osoitteesta info@digita.fi.

 

Valtakunnallinen palvelukeskus DigiTV Info vastaa digitaalisten tv-lähetysten antennivastaanottoa koskeviin kysymyksiin joka päivä klo 9-21 puhelimitse numerosta 0306 344 488. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen info@digitv.fi.

 

Digita / Viestintä