Emtele Oy on aloittanut maaliskuun alusta Digitan @450-laajakaistaverkon palveluoperaattorina. Emtele tarjoaa erilaisia telematiikan tarpeisiin tulevia tietoliikenneratkaisuja energia-alalle, terveydenhuoltoon, tuotantoyrityksille sekä liikenne- ja logistiikka-alalle.

Juha
Malmberg

 

”@450-laajakaista sopii
hyvin Emtelen asiakassegmenteille, jotka tarvitsevat laajakaistaa liikkuvassa
käytössä sekä alueilla, joissa muita laajakaista yhteyksiä ei ole saatavilla.
Emtelen sovellukset ovat erittäin kriittisiä, kuten esimerkiksi sähköverkon
etähallinta. Näissä sovelluksissa tietoliikenteeltä vaaditaan nopeutta ja
erityisesti luotettavuutta. Yhteyden pitää toimia aina luonnonilmiöistä
riippumatta. Lisäksi sähkön jakeluverkon hallittavat pisteet ovat usein kaukana
asutuskeskuksista, mikä asettaa haasteita tietoverkon toimivuudelle”, kertoo
Emtelen toimitusjohtaja Hannu
Martikainen
.

 

@450-verkko kattaa jo nyt
yli 90 % Suomen väestöstä ja loma-asutuksesta. Tämän kevään aikana verkon
tukiasemia rakennetaan lisää ja kesällä 2009 @450-verkko kattaa jo noin 98
prosenttia väestöstä. Vuoden 2009 loppuun mennessä väestöpeitto on 99
prosenttia.

 

@450 on mobiili
laajakaista, jonka voi ottaa mukaan ja jota voi käyttää myös matkan aikana.
Verkko palvelee jo yli 15 000 käyttäjää. Liittymien suosio on kasvanut vuoden
alusta lähtien voimakkaasti. Erityisesti verkon kattavuus ja mahdollisuus
mobiiliin käyttöön sekä sen toimivuus haja-asutusalueilla ovat kasvattaneet
liittymien määrää.

 

 

Lisätietoja:

 

 

Digita /
Viestintä