Tiedote 30.9.2015

Digitassa on saatu päätökseen yhteistoimintalain mukaiset
neuvottelut 28.9.2015. Toiminnan tehostamiseen ja uudelleenjärjestelyyn
tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät maanantaina 14. syyskuuta.
Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä 97 henkilöä Digita Networks Oy:ssä ja
Digita Oy:ssä. Neuvotteluja käytiin henkilöstön vähentämisestä, jonka
arvioitiin olevan määrällisesti enintään 9 henkilötyövuotta.

 

Henkilöstön kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena
henkilöstön vähentämistarve jää pienemmäksi mm. eläkejärjestelyistä johtuen.

Digita vähentää tässä yhteydessä enintään 4 henkilöä. Irtisanottavia henkilöitä
tuetaan uudelleentyöllistymisessä.

 

Yt-neuvotteluiden
seurauksena tehtävien henkilövähennysten ja uudelleenjärjestelyiden
tarkoituksena on sopeuttaa Digitan toiminta tv-jakeluliiketoiminnan
kiristyneeseen kilpailutilanteeseen ja sääntelyn tiukentumiseen.

Lisätiedot:
Digita, Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja,
p. 040 056
4754, 
juha-pekka.weckstrom@digita.fi