Teknologiayhtiö Digita Oy ja asuntosijoitusyhtiö SATO Oyj käynnistivät vuonna 2019 yhteistyön entistä laadukkaampien mobiiliyhteyksien mahdollistamiseksi SATOn kiinteistöihin. Digita on vastannut SATOn kumppanina kaikesta kiinteistöjen Telecom-toimintaan liittyvästä vuokraustoiminnasta ja sopimushallinnasta.

”Käynnistäessämme yhteistyötä tavoitteenamme oli varmistaa asiakkaillemme parhaat mobiiliyhteydet kaikkialla Suomessa ja saada tukiasemien vuokrasopimuskanta keskitettyyn hallintaan. Toimivat ja nopeat mobiiliyhteydet ovat nykyaikana asumisen perusedellytys etätyön yleistyttyä ja käytettäessä monia laadukkaita mobiiliyhteyksiä edellyttäviä palveluja kuten suoratoistopalveluja”, kertoo SATOn johtaja Juha-Pekka Järvenpää.

”Yhteistyö Digitan kanssa on ollut sujuvaa ja Digitan toteuttama palvelu on vapauttanut meille aikaa keskittyä omaan ydinliiketoimintaamme”, jatkaa Järvenpää. ”Olemme pystyneet tarjoamaan operaattoreille enenevässä määrin sopivia tukiasemapaikkoja, ja kasvu on ollut merkittävää kuluneen neljän vuoden aikana”.

”Yhteistyömme ansiosta SATOn tukiasemaportfolio on hyvässä järjestyksessä. Olemme tarkastaneet kaikki SATOn rakennuksiin asennetut tukiasemapaikat ja varmistaneet vuokrasopimusten sekä laskutuksen ajantasaisuuden. Lisäksi olemme markkinoineet operaattoreille tukiasemapaikkoja uusista kiinteistöistä”, kertoo Digitan Site-liiketoiminnasta vastaava johtaja Ari-Pekka Ainonen. ”Palvelumme mahdollistaa kiinteistöjen omistajille liikevaihdon kasvattamisen ilman lisäinvestointeja, kun tuottamattomat neliöt hyödynnetään”, kiteyttää Ainonen yhteistyön hyödyt.

Kasvava digitaalisen infrastruktuurin tarve tarjoaa kiinteistöjen ja rakennusten omistajille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa vuokraamalla tilaa omistamistaan rakennuksista ja kiinteistöjen maa-alueita tukiasemien sijoituspaikaksi. Digitan tarjoama tukiasemapaikkojen hallintapalvelu on kiinteistönomistajalle vaivaton tapa tarjota tiloja vuokralle ja rakennuksiin asennettavat tukiasemat tehdään aina kaupunkiympäristöön sopiviksi.

Median yhteydenotot

SATO Oyj, kumppanuuksista vastaava johtaja Juha-Pekka Järvenpää, p. 040 513 8484 , juha-pekka.jarvenpaa(a)sato.fi

Digita Oy, Site-liiketoiminnan johtaja Ari-Pekka Ainonen, p. 050 571 7914, ari-pekka.ainonen(a)digita.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa yli 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. www.sato.fi