Digita on ylläpitänyt ISO45001 Työterveys- ja työturvallisuussertifikaattia vuodesta 2018 alkaen. Toukokuussa 2021 oli uudelleensertifiointi, jossa Digitalle myönnettiin uudelleen ISO45001-sertifikaatti Kiwa Inspectan toimesta. 

Sertifioinnilla varmistamme, että toimintamme täyttää sille asetetut kriteerit, ylläpidämme ja kehitämme yrityksemme turvallisuuskulttuuria sekä jatkuvaa parantamista. 

Ulkoisessa auditoinnissa Digitan vahvuuksia hallintajärjestelmän osalta olivat esimerkiksi johdon vahva sitoutuminen työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä sertifikaatin arvostaminen. Digitan prosesseihin on luotu järjestelmällisiä toimintatapoja, ja hallintajärjestelmälle asetetut tavoitteet ovat selkeät. Ulkoisessa auditoinnissa nousseet kehitysasiat olivat myös perusteltuja ja ne viedään tarvittavilta osin jatkuvan parantamisen -listalle. Poikkeamia uudelleensertifioinnissa ei tullut. 

Olemme systemaattisesti kehittäneet toimintaamme, jonka vuoksi voimmekin olla iloisia erinomaisesti menneestä ulkoisesta auditoinnista. Systemaattinen kehitys ja pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta koko Digitassa.

Digita on sertifioitu vuodesta 2018 alkaen ISO45001 Työterveys- ja turvallisuusstandardin mukaisesti ja uudelleensertifiointi on voimassa 4.6.2024 asti.