Digita käynnistää 19.9.2016 organisaatiotaan koskevat uudelleenjärjestelyt.
Käynnistettävien yt-neuvotteluiden piirissä on yhteensä 95
henkilöä ja yt-neuvotteluiden seurauksena Digitasta vähenee enimmillään 30
henkilöä. Yt-neuvottelut pyritään päättämään marraskuun alussa ja muutokset
toteuttamaan mahdollisimman pian.

”Liiketoimintamme toimintaympäristön muututtua meidän on uudelleenorganisoitava
ja tehostettava toimintaamme yrityksemme uutta vaihetta varten. Median käyttöön
kohdistuva kilpailu on kasvanut voimakkaasti mm. kansainvälisten toimijoiden taholta”,
kertoo Digitan liiketoiminnan tilanteesta toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

”Meidän on katsottava eteenpäin tulevaisuuteen ja haettava kasvua uudentyyppisestä
liiketoiminnasta, joka hyödyntää Digitan valtakunnallisesti kattavaa ja
luotettavaa infrastruktuuria. IoT eli esineiden internet on
esimerkki liiketoiminta-alueesta, jota tulemme merkittävästä laajentamaan
jatkossa”, sanoo Weckström.

Organisaationsa sopeutustoimista huolimatta Digita
tiedostaa jatkossakin roolinsa Suomen ainoan maanlaajuisen lähetysverkon
omistajana ja hallinnoijana, joka pystyy välittämään televisio- ja radiopalveluita
luotettavasti koko Suomen väestölle. Digita kehittää myös tv-verkkonsa
palvelutarjontaa tuomalla internetin ja perinteisen television yhdistävät
hybridipalvelut tv-katsojille. Hybridipalvelut mahdollistavat Digitan
media-asiakkaille täysin uudentyyppisten mainonnan ratkaisujen hyödyntämisen
omassa liiketoiminnassaan.


Median yhteydenotot:

Digita, Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja, p. 040 056 4754,
juha-pekka.weckstrom@digita.fi