Digita seuraa tiiviisti tulevaisuuden antenni-tv-teknologioiden kehitystä ja testaa niiden toimivuutta omassa verkossaan. 2.9.2020 käynnistyivät antenni-tv-verkossa 5G-broadcasting teknologiatestit. 5G-broacasting mahdollistaa mediayhtiöille luotettavan tv-jakelun kansalaisille ilman verkon kuormitusongelmia.

Sisältöjen toimittaminen tv-yleisöjen vastaanottimiin on massajakelun eli broadcastingin avulla edelleen edullisin ja luotettavin vaihtoehto niin kuluttajalle, mediayhtiölle kuin mainostajallekin. Verkkojen kaistantarve kasvaa koko ajan sisältöjen kulutuksen lisääntyessä ja kuvanlaadun parantuessa 4K/8K-tasoisiksi. Tämä vaatii tulevaisuudessa yhä tehokkaampaa jakelun suunnittelua ja eri verkkojen optimointia käyttötarkoituksen mukaan.

”5G-broadcasting on sisältöjen massajakelun näkökulmasta mielenkiintoinen vaihtoehto, ja Digita haluaa olla ensimmäisten joukossa tutkimassa standardin kyvykkyyksiä”, sanoo Digitan videopalveluiden johtaja Teppo Ahonen.

”Reaaliaikaisten, suurille massoille jaeltavien sisältöjen jakelussa broadcasting-teknologia on ominaisuuksiensa vuoksi ylivoimainen – edullisin, varmin ja tasalaatuisin. Jakelussa 5G-teknologia voi vahvistaa tätä kehitystä edelleen, kun sisältöjen kulutus kasvaa, päätelaitteet monipuolistuvat ja kuvanlaadulta halutaan yhä enemmän”, sanoo Ahonen.

”Esimerkiksi laajakaistayhteydellä tv-sisältöjä laitteeseensa vastaanottava käyttäjä havaitsee herkemmin vastaanottimessa teknisiä ongelmia ja yhteyden hidastumista, kun käyttäjämäärät kasvavat liikaa. Näin ei käy broadcasting-lähetyksissä, joissa kuormitusongelmaa ei ole”, Ahonen jatkaa. 5G-teknologia mahdollistaa jatkossa myös laajakaista- ja broadcasting-verkkojen hyödyntämisen saumattomasti, kulloisenkin tarpeen mukaan.

Tuleeko 5G-broadcasting -toiminnasta kaupallista tällä vuosikymmenellä?

”5G-teknologian tuomat mahdollisuudet broadcasting-toiminnalle ovat laajat”, sanoo Digitan videojakelupalveluiden liiketoiminnan kehityspäällikkö Juha Ourila.

”Teknologia mahdollistaa sen, että lähetys on vastaanotettavissa tv-vastaanottimien lisäksi samalla tekniikalla useissa erilaisissa päätelaitteissa kuten puhelimessa, autossa ja tietokoneessa”, Ourila sanoo. ”Samalla mediayhtiöiden mahdollisuudet kehittää uusia sisältöjä ja markkinointiviestinnän ratkaisuja kasvavat merkittävästi”.

Samankaltaisia 5G-broadcasting -hankkeita on pilotoitu myös muissa Euroopan maissa, esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa. Toiminnasta voi tulla Suomessa kaupallista noin 5–10 vuoden päästä, kun standardoinnin, verkkojen ja päätelaitteiden kehitys on saavuttanut kaupallisen vaiheen.

Taajuuksien käytön suunnittelussa on otettava myös poliittiset valinnat huomioon. Ahosen mukaan on erityisen tärkeää huomioida, että esimerkiksi broadcastingia hyödyntävälle TV-jakelulle allokoidaan taajuuspoliittisissa päätöksissä taajuuksia myös tulevaisuudessa. Asialla on merkitystä myös huoltovarmuuden kannalta.

”Broadcasting-jakelulla voidaan varmistaa luotettava, valtakunnallinen tiedonvälitys myös poikkeustilanteissa, joissa edellytetään erittäin korkean varmuustason mediajakelua.”

Median yhteydenotot:

Digita Oy, Teppo Ahonen, johtaja videojakelupalvelut, p. 040 563 0299, teppo.ahonen(at)digita.fi