Digita ottaa käyttöön täytelähettimet Simossa ja Kurikassa syksyn 2013 aikana. Sekä kuluttajapalautteen että Digitan omien mittausten mukaan niin Simon kuin Kurikankin seudulla on paikoitellen haasteelliset television vastaanotto-olosuhteet.

 

Simon alueen täytelähetin tulee helpottamaan tv-vastaanottoa itäisessä Kemissä, Simon taajamassa ja sen eteläpuolella sekä Simojoen vartta pohjoiseen. Kurikan täytelähetin puolestaan helpottaa tv-vastaanottotilannetta Tupenkylässä sekä Jurvan ympäristössä.

 

Digita tiedottaa alueen mediaa ja tv-katsojia tarkemmasta ajankohdasta ja täytelähettimen sijainnista teknisten suunnitelmien valmistuttua.

Digitalla on 36 päälähetinasemaa sekä 152 täytelähetinasemaa. Päälähettimillä muodostetaan lähetysverkkojen varsinainen peittoalue. Maanpinnan muodoista johtuen peittoalueeseen jää aukkoja, jotka pystytään täyttämään täytelähettimin.

 

Digitan verkoista ja niiden peittoalueista saa parhaimman kuvan Digitan kesäkuussa julkaisemasta sähköisestä karttapalvelusta. Digitan kuluttajapalvelu Digita Info neuvoo kuluttajia antennitelevision vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä puhelimitse numerossa 020 411 7676 maanantaista perjantaihin klo 8-16 sekä sähköpostitse osoitteessa info@digita.fi.

 

Digita/Viestintä